Mali grad

Pomembno obvestilo nosilcem kmetijskih gospodarstev o ureditvi GERK-ov

02.02.2012

 

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdelalo seznam kmetijskih gospodarstev, ki imajo vsaj na enem GERK-u odstopanje od evidence dejanske rabe večje od predpisane tolerance. Evidenca dejanske rabe je bila obnovljena na podlagi novih letalskih posnetkov. Na območju Upravne enote Kamnik je tako 567 kmetijskih gospodarstev, ki imajo odstopanje od predpisane tolerance vsaj na enem GERK-u (Grafična Enota Rabe Kmetijskega gospodarstva).

Kmetijska gospodarstva, ki imajo ugotovljeno odstopanje, bodo do ureditve GERK-ov imela onemogočen vnos zbirne vloge za leto 2012. GERK-e bo potrebno uskladiti najpozneje en dan pred oddajo zbirne vloge oz. najpozneje 31. 5. 2012.

V letu 2012 se subvencijska kampanja pričenja en teden prej kot ponavadi, in sicer 27. 2. 2012 in bo trajala do 6. 5. 2012, za zamudnike z 1 odstotnim odbitkom za vsak zamujen dan pa do 31. 5. 2012.

Da bi se zaradi velikega števila kmetijskih gospodarstev z odstopanji in zaradi bližanja subvencijske kampanje izognili pretiranemu čakanju in vrstam, vas bo Upravna enota Kamnik na uskladitev GERK-ov povabila pisno – določila vam bo datum in uro.

Pred obiskom upravne enote vam priporočamo, da si ogledate spletno stran Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, nato pa si svoje kmetijske površine, zajete v GERK-ih in morebitna odstopanja, sami ogledate na javni spletni aplikaciji – spletni pregledovalnik RABA/GERK (naslov: rkg.gov.si/GERK/rkg.gov.si/GERK/). Tako boste že doma ugotovili, kje so odstopanja vrisanih GERK-ov v primerjavi z evidenco dejanske rabe. S tem boste pripomogli, da bodo GERK-i vrisani v skladu z obdelavo v naravi, delo na upravni enoti pa bo potekalo hitreje.

Opozarjamo vas, da v primeru, da se vabilu ne boste odzvali in ne boste uredili podatkov v registru kmetijskih gospodarstev, ne boste mogli vložiti zbirne vloge za leto 2012. Upravna enota bo kmetijskim gospodarstvom, ki se vabilu ne bodo odzvala, v skladu s Pravilnikom o registru kmetijskih gospodarstev, po uradni dolžnosti iz GERK-ov izločila vse površine, ki po evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč sodijo v druga kmetijska zemljišča (zaraščanje, drevesa in grmičevje, začasno neobdelana zemljišča) ter nekmetijska zemljišča (npr. gozd, ceste, hiše, vode ipd.).

Upravna entona Kamnik

 

                                                                                           


<< Nazaj | Novice