Mali grad

Pomembne telefonske številke in informacije

08.04.2020

 

Koronavirus COVID-19Na spletnem mestu Koronavirus COVID-19 objavljamo novice o preventivnih ukrepih in aktivnostih Občine Kamnik ter Občinskega štaba Civilne zaščite pri preprečevanju okužbe s Koronavirusom COVID-19.

Občinski štab Civilne zaščite

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je v občini Kamnik organiziran v skladu s predpisi. Vse oblike varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temeljijo in se izvajajo v skladu z načeli mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava o varstvu ljudi, živali, kulturne dediščine in okolja pred škodljivimi vplivi naravnih in drugih nesreč ter sprejetimi mednarodnimi obveznostmi.

Matjaž Srša, poveljnik
Brigita Vavpetič, namestnica poveljnika  
Telefon: 01/831 81 94
Elektronska pošta: civilna.zascita@kamnik.si

Občina Kamnik, Upravna enota Kamnik in dislocirana enota finančne Uprave Republike Slovenije

Javni razpisi v občini KamnikObčina Kamnik posluje samo preko elektronske pošte obcina@kamnik.si in po telefonu 01/8318 140 (vsak delovni dan med 8. in 12. uro).

Poslovanje Upravne enote Kamnik za nujne zadeve deluje preko elektronske pošte ue.kamnik@gov.si in telefonskih številk spodaj.

Splošne informacije: 01/8318 178, 01/8318 177

Področje upravno notranjih zadev Upravne enote Kamnik:

Pisarna dislocirane enote finančne Uprave Republike Slovenije je zaprta do preklica.

Kamniški prostovoljci s sloganom »ZA SOLIDARNOST, DA ODŽENEMO KORONA NEVARNOST!«Humanitarna linija

Na Občini Kamnik imamo vzpostavljeno tudi tako imenovano humanitarno telefonsko številko, ki je namenjena občanom v stiski in njihovo oskrbo oziroma dostavo nujnih življenjskih potrebščin, ki velja za oskrbo starejših občank in občanov, ki živijo sami in tistih, ki so oboleli in nimajo nikogar (sosedov, prijateljev,…), ki bi jim priskrbel nujne življenjske potrebščine (hrana, zdravila in podobno).

Na številko 051/374 207 (Katja Vegel - Občina Kamnik) lahko pokličete od ponedeljka do nedelje med 9. in 20. uro.

Pomoč potrebujejo številni okoli nas. Ne spreglejmo jih!Donacije

Občina Kamnik se je skupaj z Občinskim štabom Civilne zaščite in Območnim združenjem Rdečega križa Kamnik odločila za odprtje posebnega računa za zbiranje donacij, katerega namen je blažitev posledic epidemije koronavirusa in pomoči potrebnim. V zadnjih dneh smo prejeli kar nekaj telefonskih klicev posameznikov,  o tem, kako lahko donirajo finančna sredstva tistim, ki to potrebujejo. Iz teh razlogov smo se torej odločili, da odpremo donacijski račun.

Sredstva lahko donirate na transakcijski račun Območnega združenja Rdečega križa Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 1240 Kamnik, in sicer na številko TRR: SI56 0231 2001 1158 889 ter z obveznim pripisom namena: KORONAVIRUS 2020.

Prav tako se bo na sedežu Območnega Združenja Rdečega križa Kamnik na Ljubljanski cesti 1 v Kamniku v tem času zbiralo prehranske izdelke z daljšim rokom uporabe, ki se bodo potem tudi razdeljevali ogroženim občankam in občanom.

Ker smo v preteklih dneh s strani različnih deležnikov, tako posameznikov kot tudi poslovnih subjektov in tudi humanitarnih društev prejeli prošnje, da želijo pomagati z najrazličnejšimi donacijami, lahko glede morebitne donacije (zaščitne opreme in podobno) pokličete na telefonsko številko 040/350 733 (Luka Svetec – Občina Kamnik).

Aktivnosti Občinskega štaba Civilne zaščite v torek, 17. marcaPsihosocialna pomoč

Občinski štab Civilne zaščite je skupaj s Centrom za socialno delo Osrednja Slovenija vzhod, enota Kamnik, občankam in občanom zagotovil psihosocialno pomoč, ki obsega:

V okviru prve socialne pomoči nudimo informacije o oblikah pomoči v regiji, na Centru za socialno delo in v drugih organizacijah, kot so pomoč starejšim, materialne pomoči, informacije o pomoči ljudem v stiski.

Psihosocialno pomoč izvajamo v teh kriznih razmerah po telefonu, občani nas lahko pokličejo v poslovnem času v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure, in sicer na telefonsko številko 01/8303 280 ali pišejo na elektronski naslov: gpcsd.kamni@gov.si.

Koristne povezave za občane si lahko ogledate TUKAJ.

Pomoč humanitarne organizacije Ozara Slovenija

Nevladna humanitarna organizacija Ozara Slovenija izvaja v naši občini že već let izvaja program Pisarna za informiranje in svetovanje za ljudi s težavami v duševnem zdravju, njihove svojce in za ljudi v stiski. Ker se zavedajo, da trenutna situacija prinaša ogromno stisk ljudi, kar opažajo tudi s strani njihovih uporabnikov, so pripravljeni pomagati in prisluhniti tudi našim ostalim občanom, ki bi si želeli pogovora.

V smeri prizadevanj za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb zaradi novega koronavirusa je izvajanje naših programov omejeno na psihosocialno pomoč in informiranje preko telefona in elektronske pošte. Pokličejo nas lahko v ponedeljek, sredo in petek:

Aktivnosti Občinskega štaba Civilne zaščite v torek, 17. marcaCenter za socialno delo osrednja Slovenija – vzhod, Enota Kamnik

Glede na pojav koronavirusa v Sloveniji prosijo obiskovalce Centra za socialno delo, da do nadaljnjega za zaščito vseh uporabnikov vstopajo v prostore centra samo v nujnem primeru. S strokovnimi delavkami in delavci kontaktirajte preko telefona ali preko elektronske pošte. Kontakti so objavljeni na spletni strani https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo.

Usnjarska cesta 8,1240 Kamnik
Telefoni: 01/8303 280, 01/8316 031, 01/8303 283
Elektronska pošta: gpcsd.kamni@gov.si

Obvestilo Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik za kronične bolnike Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik

Za splošne informacije o okužbah s koronavirusom kličite zgolj 080 1404.

POMEMBNO! Občane opozarjamo, da zaradi preprečevanja širjenja okužb, v ZD Kamnik vstop ne bo mogoč brez predhodnega telefonskega naročila, v izrednem nujnem primeru pozvonite pri vratih urgence.

Policijska postaja Kamnik - 113

Delovni čas ostaja nespremenjen, torej od 7. do 17. ure (dežurni policist na vhodu), Policijska postaja Kamnik pa seveda deluje 24 ur.

Stranke naj sledijo obvestilom, ki so objavljene na vratih stavbe Policijske postaje Kamnik.

Elektronska pošta:pp_kamnik.pulj@policija.si
Telefonska številka: 01/830 31 80 (od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro, ob praznikih zaprto.

S strani Uprave Republike za zaščito in reševanje so nas obvestili, da je Generalna policijska uprava ustanovila novo skupino, ki odgovarja na vprašanja občanov glede omejitve gibanja in podobno. Občani lahko pišejo na elektronski naslov: info.koronavirus@policija.si ali pa pokličejo na telefonsko številko 01/514 70 01, in sicer vsak delovni dan ter ob sobotah med 7. in 19. uro. 

Občankam in občanom bodo na vprašanja, ki se nanašajo na delo policije,  poskušali odgovoriti v čim krajšem času, pomagali pa bodo tudi s koristnimi informacijami in nasveti.

Gasilci - 112

Gasilska služba, ki jo opravljajo gasilske enote v skladu s predpisi o gasilstvu, spada v javne službe za zaščite, reševanja in pomoči. 

Skupaj je v občini Kamnik 13 prostovoljnih gasilskih društvih, kjer je organizirano več kot 700 operativnih gasilcev. 

Društvo GRS Kamnik - 112

Gorska reševalna služba, ki jo opravljajo postaje Gorske reševalne službe v skladu z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih  sodi v operativn sestav za zaščito, reševanje in pomoč.

Društvo Gorska reševalna služba Kamnik (Društvo GRS Kamnik)
Fužine 74
1241 Kamnik 

Zakoniti zastopnik-predsednik društva: Srečo Podbevšek  041/678-802
Tajnik društva: Irena Mušič Habjan 041/263 479
Elektronska pošta: info@grs-kamnik.si

Komunalno podjetje Kamnik d. o. o.

V prizadevanju preprečevanja okužbe s koronavirusom so v Komunalnem podjetju Kamnik sprejeli nekatere ukrepe in izvedli določene aktivnosti. Uradnih ur in osebnih obiskov na sedežu podjetja do preklica ni. Za vsa vprašanja se uporabniki obrnite na telefonsko številko 01/839 17 31 ali elektronski naslov info@kpk-kamnik.si, za nujne zadeve pa pokličite na številke naših dežurnih služb. Informacijo o stanju števca lahko oddate preko naše spletne strani, na kateri boste obveščeni tudi o morebitnih zaporah vode ter drugih intervencijah.

Do preklica se prav tako ne menjajo vodomerni števci. Izvajajo se le najnujnejša interventna dela (okvare), od katerih je odvisna oskrba s pitno vodo. V tem primeru so dosegljivi na dežurni številki vodovoda: 041/616 087.

Nadzor nad črpališči se izvaja nemoteno. Do nadaljnjega se ukinja redno oz. sistematično praznjenje greznic. Vsa že napovedana praznjenja so preklicana, uporabniki pa boste, po preklicu izrednih razmer, prejeli obvestila o novih terminih. Praznjenje greznic se bo izvajalo le v interventnih primerih. V tem primeru so dosegljivi na naši dežurni številki odpadnih voda: 041/326 256.

Vse, ki bodo potrebovali pogrebne storitve, zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa, naprošamo k upoštevanju nujnih ukrepov in spoštovanje sledečega protokola. Prosimo vas, da z namenom zaščite zdravja vseh ljudi, upoštevate vse spodaj navedene ukrepe, ki veljajo do preklica. Verjamejo, da bomo z upoštevanjem navedenega uspešno poskrbeli za omejitev širjenja virusa. Izvajanje 24-urne službe je zagotovljeno. Svojce pokojnikov oziroma naročnike pogreba prosimo, da se za ureditev pogrebne slovesnosti v naših poslovnih prostorih predhodno najavijo. Točen termin prihoda naj sporočijo na dežurno številko: 041/625 524.

Publikus

Vse uporabnike njihovih storitev obveščajo, da bodo v času epidemije Koronavirusa izvajali redne odvoze odpadkov v skladu s koledarjem odvozov odpadkov. Z namenom preventive in preprečevanja širjenja Koronavirusa, pa so uvedli naslednje nujne ukrepe in omejitve obratovanja.  

Vse uporabnike naših storitev in poslovne partnerje naprošajo, da stiki s podjetjem potekajo le preko telefona: 01/561 17 10 (uprava), 01 / 7238-242 (operativni center Kamnik), elektronske pošte: info@publikus.si (uprava) ali oc.kamnik@publikus.si (operativni center Kamnik).

Ravnanje z odpadki – napotki občanom v času korona virusa

Dom starejših občanov Kamnik

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 6. marca 2020 z dopisom št. 0075-1/2020/8 sprejelo sklep o ukrepu: POPOLNE PREPOVEDI OBISKOV V DOMOVIH ZA STAREJŠE

Ustrezno ukrepanje je primarna skrb, naloga in obveza vseh izvajalcev storitev za starejše s ciljem zaščite zdravja uporabnikov storitev.

Neveljska pot 26, 1240 Kamnik

Telefon: 01/8391 518
Ambulanta: 01/8391 513
Elektronski naslov: dom.kamnik1@siol.net
Elektronski naslov za posredovanje prošnje za sprejem ali premestitev: prosnje@dso-kamnik.si


<< Nazaj | Novice