Mali grad

Pomembna obvestila v zvezi z lokalnimi volitvami 2014

29.08.2014

 

Volivci, ki so oskrbovanci domov za starejše in nimajo stalnega prebivališča v domu, volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih ter volivci, ki so na dan glasovanja v zavodu za izvrševanje kazenskih sankcij, lahko na lokalnih volitvah 2014 glasujejo po pošti, če to namero sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Kamnik na naslov Glavni trg 24, 1240 Kamnik, najkasneje do 24. 9. 2014.

Obrazec za glasovanje po pošti

Volivci, ki želijo na lokalnih volitvah 2014 glasovati na volišču, ki je dostopno invalidom in ne na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, morajo to namero sporočiti Občinski volilni komisiji Občine Kamnik na naslov Glavni trg 24, 1240 Kamnik, najkasneje do 1. 10. 2014.

Obrazec za glasovanje na volišču, ki je dostopno invalidom

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko na lokalnih volitvah 2014 glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to namero sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Kamnik na naslov Glavni trg 24, 1240 Kamnik, najkasneje do 1. 10. 2014.

Obrazec za glasovanje na domu (če volivec obrazec vlaga sam)

Obrazec za glasovanje na domu (če za volivca obrazec vlaga nekdo drug)

Obrazci za uresničevanje zgoraj navedenih pravic so dostopni na uradni spletni strani Občine Kamnik (www.kamnik.si) skupaj z ostalimi pomembnimi dokumenti o lokalnih volitvah, na vložišču Občine Kamnik, zanje pa lahko zaprosite tudi preko telefona: 01/83 18 113 ali elektronske pošte tina.trcek@kamnik.si.

Občinska volilna komisija Občine Kamnik


<< Nazaj | Novice