Mali grad

Podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije je postal član Društva GRS Kamnik Franc Miš

13.03.2014

 

Redna letna volilna skupščina Gorske reševalne zveze Slovenije se je odvijala v Učnem centru URSZR na Igu, odprla pa se je z nekaj pozdravnimi govori gostov, med katerimi je Bojan Rotovnik, predsednik Planinske zveze Slovenije med drugim podal povabilo gorskim reševalcem, naj se v ohlapnih okvirih znova pridružijo PZS. Mandat podpredsednika je, poleg Slavca Rožiča (GRS Tržič), dobil tudi član Društva GRS Kamnik Franc Miš.

Podelili so priznanja za dolgoletno delo v GRZS, ki so jih prejeli Srečo Podbevšek (GRS Kamnik), Peter Šuštar (GRS Kranjska Gora), Jože Rakušček (GRS Tolmin), Albin Kapitan (GRS Tolmin), Peter Klofutar (GRS Kransjka Gora), Janez Volkar (GRS Kamnik) in Milan Golobinek (GRS Koroške).

Sledil je uradni del, kjer je na osnovi prijave glasov verifikacijska komisija ugotovila, da so na zboru prisotne vse postaje GRS - članice GRZS in skupno 68 delegatov z glasom, ki predstavlja stališča njihove postaje.

Med poročilom o delo GRZS za preteklo leto, mimogrede, vsa dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani GRZS, je predsednik zveze Igor Potočnik povedal: »Zakorakali smo v drugo stoletje našega poslanstva in še vedno delamo prostovoljno tako kot naši predhodniki. V lanskem letu je usposabljanje zaključilo 29 novih gorskih reševalcev, tako da je sedaj v naši zvezi 823 registriranih gorskih reševalcev, od tega 39 žensk. Sodelovali smo v 336 reševalnih akcijah, največ akcij je imela postaja GRS Bohinj, skupaj pa smo bili reševalci na akcijah preko 11900 ur. Zaključili smo z opremljanjem postaj s tehniko vitlov in nosil, nabavili smo čelade, vrvi, tako dinamične in statične. Komisija za zveze je nabavila nove postaje za zvezo, bile so razdeljene med postaje, ostale pa bomo razdelili po kočah v visokogorju zaradi zagotavljanja boljše povezave. Pričeli smo z urejanjem elektronskega učbenika. Preko leta nismo samo reševali in se usposabljali, izvedli smo tudi nekaj družabnih srečanj in seveda komemoracijo na Okrešlju, pa do dneva reševalcev in srečanja veteranov. Bili smo prisotni na zasedanju mednarodne zveze gorskih reševalcev IKAR. Že četrto leto smo dežurni ob počitnicah na smučiščih. Konec leta 2013 smo izvedeli, da konec letošnjega oktobra začne veljati evropska uredba o helikopterskem reševanju, pristojna ministrstva pa delajo na tem področju malo ali skoraj nič, tako da lahko po letošnjem poletju v Sloveniji ostanemo brez helikopterskega reševanja.« Potočnik je še povedal, da so iz naslova fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO prejeli 54.000 evrov manj sredstev kot je bilo planirano, tudi iz naslova dohodnine in sponzorskih sredstev je bilo sredstev manj »Naši reševalci so opravili še veliko drugega dela, ki ni povezano s samim delovanjem GRZS in se jim zahvaljujem za vso požrtvovalnost. Fantje in dekleta, še enkrat hvala lepa za sodelovanje ob koncu tega štiriletnega mandata.«

Sledila so poročila, najprej finančno, ob katerem se je izkazalo, da ima GRZS nekaj malega izgube, kot rečejo računovodje je bilanca stanja negativna za nekaj več kot 4000 evrov. »Največ sredstev je šlo za nabavo opreme in njeno vzdrževanje, sledijo drugi stroški. Plačevati moramo tudi davek od dejavnosti,« je dejal strokovni sodelavec GRZS Dušan Polajnar. Disciplinsko razsodišče lani ni prejelo nobene prijave. Predsednik razsodišča Tomo Zbrizaj je povedal, da je pripravljen nov pravilnik o delu razsodišča in dodal: »Nadejam se, da tudi v prihodnosti ne bomo imeli dela.« Predsednik nadzornega odbora Iztok Mlekuž je podal kratko poročilo: »Lani smo imeli le en sestanek, saj je delo teklo gladko in brez težav. Prosim samo postaje, da se držite rokov in postopkov pri oddaji administracije.« Sledilo je še poročilo o delovanju Sklada Okrešelj, ustanovljenega po hudi nesreči in smrti petih gorskih reševalcev. Sklad je bil ustanovljen z namenom, da reševalci pomagajo otrokom umrlih pri šolanju.

Reševalci so sprejeli nov pravilnik o delovanju disciplinskega razsodišča GRZS ter manjše spremebe statuta zveze.

Izvedle so se volitve novega vodstva GRZS za naslednja štiri leta, edini kandidat za predsednika, hkrati tudi stari predsednik Igor Potočnik (GRS Jesenice) je prejel 60 glasov podpore, med tremi kandidati pa so člani GRZS za podpredsednika izbrali Slavka Rožiča (GRS Tržič), ki je prejel 53 glasov in Franca Miša (GRS Kamnik), ki je prejel 39 glasov. Ostali člani komisij in odborov so objavljeni na spletni strani GRZS.

Besedilo in fotografije: Boštjan Fon


<< Nazaj | Novice