Mali grad

Podpisana pogodba med Občino Kamnik in Občino Mengeš o oskrbi s pitno vodo

03.09.2010

 

Župana Občine Kamnik in Občine Mengeš sta konec leta 2008 podpisala pismo o nameri glede nemotene oskrbe s pitno vodo, s katerim sta ugotovila, da obstaja obojestranski interes glede nemotene oskrbe s pitno vodo na območju obeh občin. Občina Mengeš si želi pridobiti možnost občasnega koriščenja pitne vode iz vodovodnega sistema Kamnik v okvirni količini 12-18 l/s za obdobje 30 let, Občina Kamnik pa bi s povezovanjem vodovodnih sistemov pridobila možnost koriščenja vodnih virov iz območja občine Mengeš v primeru izrednih dogodkov na vodovodnem sistemu Kamnik, ki bi povzročili pomanjkanje pitne vode.

Podjetje Hidroinženiring d.o.o. iz Ljubljane je na podlagi naročila Občine Mengeš izdelalo idejno zasnovo povezovanja vodovodnih sistemov Mengeš in Kamnik, danes pa sta župana Anton Tone Smolnikar in Franc Jerič podpisala pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med Občino Kamnik in Občino Mengeš glede oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema Kamnik.

Župan Občine Mengeš Franc Jerič je ob tem dejal, da je podpis pogodbe v prvi vrsti vrhunec sodelovanja obeh občin na vseh področjih. Pogodba, ki je bila pred tem usklajena na strokovnih rešitvah, je tako rezultat dobrega sodelovanja, za občino Mengeš pa pomeni dolgoročno zagotavljanje s kvalitetno pitno vodo. Po mnenju mengeškega župana bo dogovor obema občinama prinesel le pozitivne učinke.

                Enakega mnenja je kamniški župan Smolnikar, ki dodaja, da je voda splošna dobrina, ter da se na občini Kamnik zagotovo ne zapirajo v svoj krog, saj imajo zadostne količine vode. Aleš Škorjanc, vodja oddelka za gospodarske javne službe Občine Kamnik, še dodaja, da je podporo dogovoru namenila tudi politika, saj so svetniki na zadnji seji Občinskega sveta Občine Kamnik Sklep o soglasju k priključitvi vodovodnega sistema sprejeli z absolutno večino.

Predvidena vodovodna povezava med obema vodovodnima sistemoma bo zagotovila večjo varnost obratovanja obeh vodovodnih sistemov. Občina Kamnik bo v prihodnjih proračunih lahko realizirala dodatne prihodke iz naslova prodane vode občini Mengeš. V kamniškem vodovodnem sistemu trenutno velja cena vodarine 0,7275 €/m3. Za tako oblikovano ceno je že bilo pridobljeno pozitivno strokovno mnenje Republike Slovenije, ministrstva za okolje in prostor in tudi soglasje Občinskega sveta Občine Kamnik.


<< Nazaj | Novice