Mali grad

Podpis pogodbe za urejanje in vzdrževanje občinskih cest

24.12.2009

 

Župan Anton Tone Smolnikar ter direktor Komunalnega podjetja Kamnik (KPK) Bojan Klemen sta danes podpisala koncesijsko pogodbo za urejanje in vzdrževanje občinskih cest na območju občine Kamnik za obdobje 15 let. 
Koncesijska pogodba med drugim zajema redno vzdrževanje prometnih površin, bankin, odvodnjavanja, redno vzdrževanje brežin, cestnih naprav in objektov, zagotavljanje preglednosti, zimsko službo, vzdrževanje tržnic in sejmišč, krasitev mesta, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, itd. Ocenjena vrednost javnega razpisa za obdobje enega leta znaša 1.500.000 milijon evrov.

Glede na specifičnost naših cest (hribovita naselja, višinske razlike, razpršenost cestnega omrežja, zahtevno izvajanje zimske službe), je izvajanje gospodarskih  javnih službe na tem področju zelo zahtevno in odgovorno, zato je Občina pri določitvi pogojev za opravljanje koncesije podala minimalne tehnične pogoje, katere mora izpolnjevati koncesionar za uspešno in kvalitetno opravljanje koncesije.

Komunalno podjetje Kamnik je bilo do današnje podelitve koncesije pooblaščeno, s pogodbo z leta 2002, za izvajanje gospodarske javne službe za urejanje in vzdrževanje občinskih cest. S podelitvijo koncesije želi Občina urediti izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja občinskih cest v skladu z Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje občinskih cest« (Uradni list RS, št. 07/2000, 82/2001).

 

  Podpis pogodbe (župan Tone Smolnikar ter direktor KPK Bojan Klemen s sodelavci)  Župan Tone Smolnikar in direktor KPK Bojan Klemen ob podpisu pogodbe 


<< Nazaj | Novice