Mali grad

Podpis pogodbe s podjetjema Hofer in HTC Ena

20.01.2010

 

Župan Anton Tone Smolnikar je danes s podjetjema Hofer trgovina d.o.o. in HTC Ena d.o.o. podpisal pogodbo o opremljanju zemljišča OPPN B20 STOL južni del s komunalno opremo.

Investitor (podjetji Hofer in HTC Ena) načrtuje na območju bivšega Stola izgradnjo trgovskega centra, ki bo vključeval objekt trgovine Hofer (v neposredni bližini novega krožišča) ter objekt trgovskega centra Qlandia (v smeri proti Kamniški Bistrici).

Začetek gradnje je predviden v prihodnjih mesecih, saj sta obe podjetji trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Z današnjim podpisom pogodbe se investitor zavezuje, da bo pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja zgradil vso potrebno komunalno infrastrukturo, ki med drugim vključuje izgradnjo krožišča na regionalni cesti pri Stolu, rekonstrukcijo kraka ceste v smeri vzhod (obvoznica) in zavijalnih pasov, izgradnjo dvosmerne kolesarske steze, hodnika za pešce ter podhoda pod regionalno cesto. Pogodba vključuje tudi postavitev protihrupne ograje, izvedbo meteorne in komunalne kanalizacije, izvedbo rekonstrukcije vodovoda in javne razsvetljave.

Ob tem bo investitor poskrbel za ureditev zunanjih površin, saj bo vzdolž vodotoka Kamniške Bistrice izvedena pešpot in dvosmerna kolesarska steza ter ob tem na novo zasajena vegetacija.

Zaključek investicije je za področje izgradnje komunalne infrastrukture predviden do konca leta 2010. Skrajni rok za dokončanje celotne investicije je do konca leta 2012, čeprav investitor načrtuje odprtje trgovine Hofer že v sredini letošnjega leta, odprtje trgovskega centra Qlandia pa do konca leta 2010.

Vrednost investicije, ki jo opredeljuje urbanistična pogodba, znaša dobra 2 milijona evrov.

Na fotografiji (od leve proti desni): Marko Mravljak za podjetje Hofer d.o.o., župan Tone Smolnikar, Robert Herzog za Hypo Leasing, ki vstopa v projekt izgradnje trgovskega centra Qlandia v Kamniku ter Aleš Škorjanc, podsekretar - vodja oddelka za gospodarske javne službe Občine Kamnik.


<< Nazaj | Novice