Mali grad

Podnebni vrh mladih v Entlebuchu

14.11.2011

 

My clime mate je bil mednarodni projekt izmenjave mladih na področju varstva podnebja. Pobudo zanj in podporo pri njegovem izvajanju sta zagotovila Omrežje občin "Povezanost v Alpah" in program Mladi v akciji. Namen projekta je bil ugotoviti, kaj menijo mladi o podnebju in kako se želijo odzvati na podnebne spremembe. Mladi iz Avstrije, Francije, Italije, Slovenije in Švice so se v okviru projekta med seboj obiskovali in si pri tem izmenjevali ideje.

„Pustite nas ukrepati“ je bila ena od sklepnih ugotovitev udeležencev iz Slovenije, Italije in Švice. V Entlebuchu so udeleženci priskočili na pomoč pri pripravah na ponovno vzpostavitev mokrišča, saj sodijo izsušena mokrišča v globalnem merilu k največjim povzročiteljem CO2. V Franciji so tamkajšnji mladi udeleženci skupaj z avstrijskimi gosti ustvarjali likovne izdelke v slogu krajinske umetnosti (land art) ter na ta način v sliki opozorili na varstvo narave in podnebja. Rezultati izmenjave so vidni in si zaslužijo, da se z njimi seznani tudi javnost: od nove vrste testenin, ki je prijazna do podnebja, in filmov, ki želijo ozaveščati prebivalce, pa vse do informativnega gradiva za turiste.

Februarja letos so v avstrijskem kraju Sibratsgfäll položili temeljni kamen izmenjavi mladih. Skupine, ki so jih sestavljali predstavniki iz vsakokrat dveh držav, so določili prve izhodiščne točke in znotraj takega okvira je vsaka država sama organizirala namestitev projektnih partnerjev. Mladi Avstrijci iz regij Grosses Walsertal in Bregenzerwald so skupaj s francoskimi kolegi iz regije Pays des Ecrins v celoti organizirali namestitev partnerjev. Dva tedna v juliju so se medsebojno obiskovali. O tem, kakšen vpliv imajo podnebne spremembe na lokalni ravni, so se lahko sami prepričali v vasi, ki jo je prizadel zemeljski plaz in na črnem ledeniku. Iz fotografij v slogu krajinske umetnosti, ki so jih naredili v Franciji, je nastal koledar.

Sporočilo vseh teh dejavnosti je nedvoumno: mladi želimo opozarjati na podnebne spremembe. Maja je bila skupina mladih iz Švice na štiridnevnem obisku v Sloveniji. Na spletni strani http://www.kotv.si/kamnik/produkcija/mladinska-produkcija/prispevek/my-clime-mate/757 si lahko ogledate kratek film o izmenjavi. Izmenjava je potekala na temo regionalnih gospodarskih ciklov, možnosti rabe obnovljivih oblik energije in trajnostnega turizma. Mladi Slovenci in Švicarji so skupaj pripravili brošuro za obiskovalce raftinga v Bovcu ter na ta način želeli prikazali, da smaragdna Soča ni nekaj samoumevnega in da je treba z njo skrbno ravnati. Projekt se je nadaljeval s povratnim obiskom – tokrat tudi z mladimi udeleženci iz Italije – septembra v Švici, kjer so bile na programu iste teme. S proizvajalcem testenin Fidirulla iz Schüpfheima so vzpostavili novo linijo za proizvodnjo testenin Klimarönli. Testenine iz pirine moke lokalnega izvora so izdelane ročno, kar je energijsko varčno. Poleg tega, da je proizvodnja prijazna do podnebja, prispeva vsak prodani zavitek testenin pet centimov v podnebni sklad, ki omogoča izvajanje dveh podnebnih projektov v regiji Entlebuch. Ta izkušnja je bila nepozabna zlasti za udeležence iz Italije, saj jih je večina prvič lastnoročno umesila testenine – in to ne v deželi testenin, ki je njihova domovina, temveč v Švici.

Konec oktobra so se v Sörenbergu vsi udeleženci in koordinatorji udeležili zaključne prireditve. Skupina iz italijanskega Cimolaisa je navdušila s filmom o podnebju, ki je nastal v lastni režiji, raznovrstne rezultate izmenjave so predstavili tudi predstavniki ostalih štirih držav. V nadaljevanju je bilo v ospredju naslednje vprašanje: „In kaj zdaj?“ Mladi želijo namreč spoznanja, ki so jih pridobili v okviru projekta, v vlogi glasnikov boja proti podnebnim spremembam posredovati tudi širši javnosti. Vsi so se strinjali, da se mora javnost seznaniti z njihovimi dejavnostmi, če naj bi te dosegle želene učinke. Tako je bila na delavnicah pripravljena listina za podnebje, vključno s spremnim pismom, prejeli pa jo bodo lokalni in regionalni organi oblasti. Za podnebno tematiko pa si bodo morali mladi prizadevati tudi v prihodnje. V Bovcu bodo udeleženci organizirali razstavo o izmenjavah in varstvu podnebja, mladi iz Avstrije pa z učenci iz regij Grosses Walsertal in Bregenzerwald priredili podnebne dneve. Skupina iz Švice bo prebivalce Entlebucha ozaveščala o pomenu zemlje brez šote, ki se uporablja za lončnice, francoski udeleženci bodo javnost obveščali prek v ta namen postavljene spletne strani, v Italiji pa bodo sporočilo projekta My clime mate javnosti posredovali s predvajanjem filma o podnebju.

Omrežje občin „Povezanost v Alpah“

Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ je združenje trenutno več kot 300 občin in regij v sedmih držav alpskega prostora. Ustanovljeno je bilo leta 1997. Izhajajoč iz načel Alpske konvencije si članice po svojih najboljših močeh in v sodelovanju s prebivalci prizadevajo za trajnostni razvoj alpskega življenjskega prostora. Vodilna ideja pri tem je „Izmenjava – reševanje – uresničevanje“. Več na: www.povezanostvalpah.org.

dynAlp-climate

S podnebjem kot eno ključnih tem se danes ukvarjajo številni akterji. Žal pa se sprejemajo tudi ukrepi, ki kršijo načela trajnostnega razvoja in so v nasprotju z varstvom narave. Za Omrežje občin je zato še posebej pomembno, da svoje članice podpira pri trajnostnih prizadevanjih za varstvo podnebja. Ustrezne podlage za to so bile ustvarjene z novim programom dynAlp-climate. Več na: www.povezanostvalpah.org/sl/projekti/dynalp-climate-1/.

Mladi v akciji

Mladi v akciji je program EU, ki podpira mobilnost mladih, pobude mladih in Evropsko prostovoljno službo. Program podpira projekte participativne demokracije in projekte s sosednjimi partnerskimi državami. Finančna pomoč programa Mladi v akciji se lahko dodeli tudi ukrepom usposabljanja in povezovanja ter srečanju mladih s posamezniki, odgovornimi za mladinsko politiko. Program izvaja 33 nacionalnih agencij v 31 evropskih državah, ki med seboj sodelujejo na čezmejni ravni. Več na: www.mva.si.


<< Nazaj | Novice