Mali grad

Podaljšanje roka za oddajo javne ponudbe za oddajo prostorov v najem

29.06.2021

 

Podaljšanje roka za oddajo javne ponudbe za oddajo prostorov v najemObčanke in občanke obveščamo, da je rok za oddajo javne ponudbe podaljšan do 7. julija 2021 do 10. ure.

Podaljšanje roka za oddajo javne ponudbe se nanaša na:

  1. Javno zbiranje ponudb za oddajo prostorov v najem (prostori v stavbah št. 1416 in 1417 na parc. št. 489, k.o. 1911 Kamnik)
  2. Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem (2 šotora) na parc. št. 390/1, k.o. 1911 Kamnik

Da je ponudba pravočasno prejeta, mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici najkasneje do 7. 7. 2021 do 10.00 ure na naslov:

Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik.

 Prav tako se spremeni datum odpiranja ponudb in sicer bo javno odpiranje ponudb potekalo v sredo 7. 7. 2021, ob 12.00 uri, v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, v sobi 61/2. nadstropje.

 Ostale določbe razpisov ostajajo nespremenjene. Razpisna dokumentacija je dostopna na zgornjih povezavah.

Matej Slapar

ŽUPAN


<< Nazaj | Novice