Mali grad

Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta za daljnovod DV 2 x 110 kV Kamnik – Visoko

13.07.2011

 

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča javnost o objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za daljnovod DV 2 x 110 kV Kamnik – Visoko.

Pobuda je od 17. junija do 20. julija 2011 objavljena v digitalni obliki na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor na naslednji povezavi: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/

Javnost lahko v 30 dneh od objave pobude nanjo poda pripombe in predloge, priporočila, usmeritve in mnenja, torej do vključno 20. julija, na naslov gp.mop@gov.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »Pobuda za DPN DV 2x110 kV Kamnik Visoko«. Pobude lahko javnost pošlje tudi po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana.

Vsi ostali podatki in informacije so na voljo na zgoraj navedeni spletni strani.

 


<< Nazaj | Novice