Mali grad

Po kreativni poti do praktičnega znanja. Velika planina - zasnova inovativnega turističnega produkta

27.03.2015

 

Velika planina je ena od najbolj pomembnih turističnih točk kamniške občine, ki privablja tako domače kot tuje obiskovalce. Vendar je zaradi razdrobljene in nepovezane ponudbe še vedno premalo prepoznavna. Največjo oviro razvoja predstavlja pomanjkanje celovite strategije razvoja, ki bi trdneje umestila Veliko planino na turistični zemljevid Slovenije. S tem namenom se ja Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za geografijo v sodelovanju z zunanjima partnerjema Zavodom za turizem in šport v občini Kamnik in Veliko planino d.o.o. uspešno prijavila na razpis Po kreativni poti do praktičnega znanja z naslovom: Velika planina – zasnova inovativnega turističnega produkta.

V projekt je aktivno vključenih 11 študentov (7 študentov Filozofske fakultete, Oddelka za geografijo; 3 študenti Ekonomske fakultete in 1 študent Pravne fakultete), ki jih vodijo trije pedagoški mentorji iz Oddelka za geografijo in pedagoginja iz Ekonomske fakultete indva delovna mentorja; v.d. direktorja Velike planine d.o.o. Leon Keder ter strokovna sodelavka za turizem na Zavodu za turizem in šport v občini Kamnik Alenka Hribar.

Glavna ovira celovitemu razvoju območja Velike planine že leta predstavlja pomanjkanje skupne strategije, kar je posledica nepovezovanja in nesodelovanja med akterji, ki pa jih je veliko; posledica pa so številni interesi, ki so dostikrat v neskladju. Predvsem zaradi tega, sicer izjemno prepoznana turistična točka ne ponuja skupnih produktov, blagovne znamke, prav tako so obstoječi turistični programi glede na potencial premalo aktraktivni ali prepoznavni. Priložnosti in potrebe so torej jasne: potrebno je medsebojno sodelovanje in usklajevanje ter večja komunikacija. Potrebna je skupna blagovna znaka, pod katero se bodo lahko predstavljali in promovirali vsi deležniki na planini. Predvsem pa je nujen razvoj edinstvenih turističnih programov, ki bodo obiskovalce na planini zadržali dlje časa in preko celega leta. Le na ta način bo produkt Velike planine postal bolj prepoznan in priljubljen in le tako bo Velika planina lahko konkurirale ostalim turističnim lokacijam v Sloveniji.

S projektom želimo skupaj s projektno skupino povezati deležnike, ustanoviti skupno blagovno znamko in oblikovati privlačne turistične produkte, za kar ima planina zagotovo potencial. Projekt nam bo služil pri pripravi zasnove razvoja turizma na Veliki planini ter strategije razvoja turizma v občini Kamnik ter oblikovanju kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ciljev ter skupne vizije.
Skupina se je prvič že sestala v petek, 20. marca, kjer je bila študentom predstavljena celotna problematika Velike planine. Javna predstavitev rezultatov bo prvič predstavljena predvidoma konec junija, in sicer v okviru 1. Pohodniškega festivala v Kamniško-Savinjskih Alpah (24. – 28. junij 2015).

Besedilo: Alenka Hribar
Fotografija: Blaž Žnidarec


<< Nazaj | Novice