Mali grad

Plaz pod planino Osredek in poziv pohodnikom za varen prehod na tem območju od 21. junija 2021 dalje

16.06.2021

 

V decembru 2020 in v začetku januarja 2021 so se pojavili močnejši aktivni znaki plazenja zemeljskih mas na območju pod planino Osredek. 23. januarja 2021 se je namreč na spodnjem platoju utrgal plaz, ki je po prvi oceni vseboval približno 4000 m3 z vodo nasičene zemljine, ki se je odložila v strugo potoka Korošak.

Na podlagi dokumentacije o izvedbi nujnih vzdrževalnih del z dne 29. januarja 2021 (Hidrotehnik), skupnega ogleda predstavnikov lastnikov in Zavoda za gozdove Slovenije dne 23. marca 2021 ter skupnega ogleda predstavnika Občine Kamnik, poveljnika Občinskega štaba Civilne zaščite, geomehanika in pristojnega delavca Zavoda za gozdove Slovenije z dne 21. maja 2021 je bilo ugotovljeno, da se razmere na območju plazu ter v širšem območju »napokanega" zaledja plazišča občutno poslabšujejo. Vsled preprečitve zdrsa nestabilne zemeljske mase ali vsaj omilitve morebitnih posledic zdrsa na ogroženem območju je v soglasju z lastniki gozdov s strani Zavoda za gozdove Slovenije odobren ukrep poseka 'težkih' dreves na ogroženem nestabilnem območju.

V neposredni bližini poteka markirana planinska pot Stahovica - Bistričica - Osredek - Kriška planina. Pozivamo vse pohodnike, ki se odpravljajo na pot preko ogroženega območja, naj upoštevajo navodila in priporočila na območju sečišča za varen prehod od predvidoma 21. junija 2021 naprej.

Besedilo: Občinski štab Civilne zaščite Občine Kamnik in Zavod za gozdove Slovenije


<< Nazaj | Novice