Mali grad

Pazljivo v gore in napotki za varno gibanje v zimskih razmerah

09.12.2012

 

S prihajajočim sneženjem se je v gorskem svetu pojavila tudi nevarnost snežnih plazov. Poleg omenjenega moramo upoštevati, da so dnevi krajši, večina planinskih koč je zaprtih, nizke temperature, še posebej če jih spremlja veter, pa nevarne za podhladitev telesa in zmrzline udov.

Ravno tako ne smemo pozabiti na osnovno opremo za hojo v v gore pozimi, ki jo moramo znati tudi uporabljati.

Po podatkih ARSA je z današnjim dnem 2. stopnja nevarnosti snežnih plazov po evropski petstopenjski lestvici.

Pred odhodom v gore se seznanite z nekaterimi nevarnostmi in dobro pripravite na turo.

Na spletni strani DGRS Kamnik si boste lahko vsak teden prebrali napotek za varno hojo v gore pozimi, praktično pa vas bomo z vsem seznanili na dvodnevnem tečaju Varne hoje v gore, ki bo predvidoma v mesecu januarju.

Priprava na turo:

OZNAKA STOPNJE STABILNOST SNEŽNE ODEJE VERJETNOST/MOŽNOST PROŽENJA SNEŽNIH PLAZOV PRIPOROČILA/OPOZORILA ZA GIBANJE PO ZASNEŽENI POKRAJINI
1- majhna Na večini pobočij je snežna odeja sorazmerno stabilna. Samo na zelo redkih strmin pobočjih in predvsem ob dodatni obremenitvi; možni so zgolj majhni spontani snežni plaziči in osipi. Na splošno varne razmere, potrebna je običajna previdnost.
2-zmerna Na posameznih, dovolj strmih pobočjih je samo zmerno stabilna (ta območja so v Poročilu posebej opredeljena in opisana), drugod pa sorazmerno stabilna. Predvsem na v Poročilu posebej izpostavljenih pobočjih pri velikih dodatnih obremenitvah (npr. hoja ali smučanje posameznika ali skupine prek takega pobočja, teptalec snega, ipd.). Obsežnejših spontanih plazov še ne pričakujemo. Glede na upoštevanje in poznavanje lokalno bolj izpostavljenih območij, so razmere na splošno še dovolj varne. Opozorila upoštevajte predvsem na večjih strminah in na pobočjih, katerih podrobnosti so v Poročilu še posebej izpostavljene (orientacija, višinski pas, idr.).
3-znatna Na številnih, dovolj strmih pobočjih je le slabo do zmerno stabilna. Že pri manjši dodatni obremenitvi na pobočjih, ki so v Poročilu posebej izpostavljena. V nekaterih razmerah je možno lokalno tudi spontano proženje srednje velikih in posamično tudi velikih snežnih plazov. Potrebne so nekatere dodatne izkušnje in znanja pri presoji pred snežnimi plazovi varnih območij, ki so že delno omejena. Upoštevajte tudi nevarnost snežnih plazov na potencialno ogroženih območjih.
4-velika Ne večini strmih pobočij je slabo stabilna. Na dovolj strmih pobočjih že pri manjši obremenitvi. Ob določenih razmerah je možno tudi spontano proženje številnih manjših in ponekod tudi večjih plazov. Potrebne so številne dodatne izkušnje in znanja ter podrobno poznavanje lokalnih razmer pri presoji pred plazovi varnih območij, ki so že zelo omejena. Izogibajte se gibanju prek strmejših pobočij in grap (žlebov) ter njihovih podnožij in zavetrnih strani vzpetin.
5-zelo velika Splošna nestabilnost snežne odeje. Pričakujemo lahko številne srednje velike in mnoge velike spontano utrgane plazove, med njimi tudi tiste v zmernih strminah. Gibanje v takih razmerah je na splošno zelo oteženo, zato ga odsvetujemo. Omejeno je le na položnejša območja, ki so vdovolj odmaknjena od ustaljenih poti snežnih plazov.

NAJVEČ NESREČ V SNEŽNIH PLAZOVIH SE ZGODI PRI NEVARNOSTI 2. IN 3. STOPNJE!

Obvezna oprema:
  • Plazovna žolna, plazovna sonda in snežna lopata. 
  • Mobilni telefon, komplet prve pomoči, baterijska svetilka.
  • Cepin, dereze. 
Uporabljajte KAKOVOSTNO opremo, S KATERO ZNATE RAVNATI!

Najbolj nevarni dejavniki za nastanek snežnih plazov:
  • Veliko novozapadlega snega.
  • Nagib pobočja med 30 in 50 stopinj, 
  • gladka površina pobočja (trava, zemlja, skale), 
  • nenadna otoplitev, 
  • dodatna obremenitev snežne odeje z našo težo, 
  • lokalni nanosi snega, ki nastanejo zaradi močnega vetra.
Video Snežni plaz

Informacije o snežnih razmerah in plazovih:
Agencija Republike Slovenije za okolje, vreme


Usposabljanje

Dnevi varstva pred snežnimi plazovi (DVSP) so organizirani vsako leto, ponavadi v mesecu januarju - preverite na: www.grzs.si

Ukrepi ob nesreči:

Ob klicu na številko 112 sporočite:

KDO kliče, KAJ se je zgodilo, KJE se je zgodilo, KDAJ se je zgodilo, KOLIKO je ponesrečencev, kakšne so POŠKODBE, kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče, kakšno POMOČ potrebujete.

Vir: Društvo GRS Kamnik


<< Nazaj | Novice