Mali grad

Otvoritev obnovljene strehe na mežnariji in 10. obletnice TD Gora sv. Miklavž

13.09.2013

 

Mežnarija na Gori sv. Miklavž je skromna, kajžarska hiša, arhitekturno – etnološko zanimiva, saj se je v prvotni obliki ohranila do danes. Ima delujočo črno kuhinjo, kar je danes prava redkost. Glavni prostor v  Mežnariji je izba, kjer je potekalo vsakodnevno življenje ljudi, prostor ogreva krušna peč, značilno za tako izbo pa je tudi »Bogkov kot« in večja kmečka miza pod njim, kjer se je obedovalo. V Mežnariji so vedno stanovali podružnični mežnarji, katerih naloga je bila zvonjenje in krasitev cerkve, ko je bila v njej. Tako je na vzhodni strani obrambni stolp v sklopu protiturškega obzidja, ki je še edini ohranjen v občini Kamnik. Zvonik mežnarije je ločen od cerkve in je posvečen sv. Nikolaju. Do leta 1999 so v Mežnariji živeli mežnarji za potrebe cerkve. Od leta 1999 do 2003 je Gora samevala, vzdrževali so jo le ključarji cerkve.

Zaradi njene avtentičnosti in pomembnosti Občina Kamnik sledi ohranjanju kulturne dediščine na območju Tuhinjske doline. Iz tega razloga – pomembnosti ohranjanja kulturne dediščine – je Občina Kamnik za sofinanciranje obnove strehe Mežnarije na Gori sv. Miklavž v proračunu zagotovila sredstva v višini 10.000 evrov. Turistično društvo Gora sv. Miklavž, ki je bilo izbrano na razpisu, je v preteklih mesecih saniralo streho na mežnariji. Izvedena so bila naslednja dela: odstranitev stare opeke in dotrajanega ostrešja, izdelan je bil zračni most s paro prepustno folijo, zamenjane so bile letve ter opaž okoli objekta. Na novo je bila prekrita streha, zamenjani vsi žlebovi in obrobe ter saniran dimnik. Vsa dela so potekala po navodilih in kulturnovarstvenih pogojih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj.

Sočasno z otvoritvijo strehe na Mežnariji pa je Turistično društvo Gora sv. Miklavža danes obeležilo še 10. obletnico svojega delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno 6. 1. 2003 na pobudo tedanjega in sedanjega predsednika Jožeta Korošca. Ustanovnih članov je bilo 17, danes jih društvo šteje že 75. V vseh teh letih jim je uspelo ohraniti in obnoviti skoraj vse objekte, seveda s pomočjo Občine Kamnik in Župnije Šmartno ter prizadevnih članov društva. Društvo skrbi za objekte, ureja okolico in občasno tudi cesto ter poti, ki vodijo k sv. Miklavžu. V društvu deluje pohodniška sekcija, ki jo vodi Jelenko Milič. Društvo skrbi za aktivnosti na področju turizma, poleg tega pa je to tudi točka, kjer se zbirajo domačini in člani društva ter si na prijeten način polepšajo marsikateri trenutek v svojem življenju.

Predsednik Turističnega društva Gora sv. Miklavž Jože Korošec delovanje društva v preteklih 10. letih ocenjuje kot zelo uspešnega:»Lahko bi bili primer, kako se lahko organizira, deluje in združuje neka organizacija. Z optimizmom in dobro voljo gremo v 2. desetletje našega delovanja. Zakaj ne bi bili veseli, saj smo danes otvorili prenovljeno streho na mežnariji, ki je naš letošnji največji projekt obnove. Vsem, ki prihajate na Goro in pomagate ter nas podpirate na kakršenkoli način, iskrena hvala.«

Župan Marjan Šarec je ob otvoritvi in obletnici delovanja Kulturnega društva Gora sv. Miklavž poudaril pomen delovanja lokalnih društev ter ohranjanja kulturne dediščine našega kraja ter dodal: »Predsednik društva Jože Korošec in člani TD Gora sv. Miklavž si zaslužijo vse čestitke ob prenovi mežnarije. Turizem je tisto, kar lahko to občino popelje na pot razvoja. Morali bomo najti neko pot, da bomo pripeljali več denarja v občino. Če bomo v nekem daljšem obdobju zagnali turizem kot si želimo, so prav turistična društva tista, ki so lahko nosilec razvoja v kraju. In Turistično društvo Gora sv. Miklavž to dokazuje vsak dan. Kot župan občine Kamnik sem ponosen, da imamo take ljudi, ki znajo stopiti skupaj, ki znajo delati, ne pa se spraševati česa nimajo, ampak se sprašujejo, kaj bodo jutri naredili. Hvala vam.«

Za kulturni program so poskrbeli pevci moškega dela MePZ Mavrica ter Mitja Žibert in Domen Vrhovnik.

Mežnarija in cerkev na Gori sv. Miklavž je za obiskovalce odprta ob sobotah in nedeljah od 14. ure dalje. Po predhodni najavi pa je možen ogled za skupine tudi druge dni v tednu.

Vabljeni na Goro sv. Miklavž!


<< Nazaj | Novice