Mali grad

Otroci, mladostniki in starši navdušeni nad programom Ne-odvisen.si

10.11.2011

 

NE-ODVISEN.SI je širok, vseslovenski družbeno odgovoren program, ki otroke, mladostnike in odrasle z različnimi pristopi in vsebinami ozavešča o različnih pasteh zasvojenosti (od drog, alkohola, cigaret, prekomerne uporabe interneta, iger na srečo …) in gradi na pozitivni samopodobi, mlade povezuje in jih usmerja v športne in druge zdrave aktivnosti.

Zaradi drugačnega, otrokom in mladostnikom všečnega pristopa k perečemu problemu, je župan občine Kamnik, Marjan Šarec z veseljem podprl omenjeni program, ki je cel dan potekal v Športni dvorani Frana Albrehta. Polovico sredstev je prispevalo podjetje C&A Moda d.o.o., katerega vodja podjetja za Slovenijo, Saša Lenič  je junija letos županu Marjanu Šarcu izročila vrednostni bon, polovico sredstev pa je prispevala Občina Kamnik.

 
   

Strokovno vsebino programa NE-ODVISEN.SI sestavlja, dopolnjuje in gradi mreža priznanih slovenskih strokovnjakov iz različnih področij kemičnih in nekemičnih zasvojenosti ter zdravega načina življenja. Posamezni strokovnjaki poleg odločanja in določanja o strokovni vsebini, ki jo program NE-ODVISEN.SI sporoča, se vključujejo tudi kot gostje (predavatelji) na posameznih tematskih delavnicah. Ti so z njihovo predstavitvijo na delavnicah z mladostniki in strokovnih posvetih za starše ter tematskih posvetih na temo dobre prakse že pripomogli k splošnemu povečanju ozaveščenosti o zasvojenosti ter prepoznavanju in preprečevanju vzrokov za njeno pojavljanje in širjenje.

 
   

Dogodki programa NE-ODVISEN.SI so zavestno organizirani tako, da se v enem dnevu organizira in izvede program za vse generacije (najmlajši, mladostniki, odrasli). Na podlagi izmerjenih rezultatov prav zaradi omenjenega program dosega večjo učinkovitost, saj je načrtno organiziran tako, da sproži medgeneracijsko komuniciranje.

 
   

In tako je bilo tudi danes. V program smo uspešno vključili predšolske otroke in tiste šolo obvezne iz vseh šol kamniške občine, skupaj jih je bilo približno 3.000. Začeli so učenci II. triade. Dobrodošlico in poučen dan jim je zaželel ravnatelj OŠ Frana Albrehta, Rafko Lah, nato pa sta besedo prevzela voditelja programa Bojan Kodelja, ustanovitelj in direktor podjetja IMC, d.o.o., družbe za kakovost komunikacij in soustanovitelj ZAVODA 7, oblikovanje in izvajanje družbeno odgovornih programov in Miha Kramli. Učenci so si najprej ogledali  video strip »Zarja in Svit s prijatelji« in se seznanili s petimi zgodbami, in sicer o sprejemanju samega sebe, odgovornosti, pasteh zasvojenosti, prostem času in medosebnih odnosih. Po tem je stekel sproščen pogovor, kjer so učenci aktivno sodelovali in predstavili svoj vidik do prikazanih zgodb oziroma tem.

 
   

Sledil je program za predšolske otroke in otroke I. triade, ki smo ga zaradi velikega števila otrok razdelili na dva dela. Male nadobudneže je z video walla pozdravil kužek Jaka, in jim skozi poučno interaktivno predstavo »Jaka išče nov dan« spregovoril o zdravju, igri, knjigi, odgovornosti in medosebnih odnosih. Dvorana se je šibila od otroških idej, petja in smeha.

Učence III. triade je za začetek nagovoril župan Marjan Šarec, jih opozoril na pasti odraščanja in izrazil željo, da jim bo današnje pridobljeno znanje popeljalo do pravih poti v življenju. Moderatorja Bojan in Miha sta županove besede podkrepila še na vizualen način in skupaj z učenci so ustvarili poučno zabaven program na tematiko znanih in neznanih dilerjev, kemične in nekemične zasvojenosti, varne uporabe računalnika, vrednosti pozitivne naravnanosti in zdravih medsebojnih odnosov ter prijateljstva. Kot je  povedal Miha Kramli, vodja Centra za zdravljenje odvisnosti Nova Gorica, človek, ki je več kot eno leto zasvojen z drogo, ne ozdravi več, lahko pa abstinira, da je droga inteligentna, zato na začetku nagrajuje, na koncu pa potepta in da postanemo zasvojeni po 3 do 7 dneh uživanja droge. Tako učenci III. triade kamniških šol kot tudi kamniški srednješolci, katerih program je bil najbolj podoben, so z velikim zanimanjem spremljali in komentirali opisane primere in uživali ob izjavah o odvisnosti in zasvojenosti znanih Slovencevradijskega voditelja Mihe Šaleharja, pevca skupine Siddharta, Tonija Megliča, igralca Jurija Zrneca, pevca Vlada Kreslina ter informacijske pooblaščenke Nataše Pirc Musar.

   
   

Program NE-ODVISEN.SI smo celovito sklenili še s pripravljenim programom za ciljno skupino odraslih. Interaktivno voden družabni večer »Nariši svoj dan« za starše se je pričel ob 19. uri prav tako v Športni dvorani. Uvodne besede je udeležencem namenil župan Marjan Šarec, ki je pohvalil izredno zanimanje tako šol, vrtcev kot tudi staršev otrok o problematiki različnih pasti zasvojenosti in odvisnosti ter dodal: »V življenju ni bližnjic, vsako stvar je treba doživeti po tisti poti, ki ti je dana, ko je za to čas. Ne pozabimo, da smo lahko drug drugemu vrednota, da ni vse v denarju. Če bomo našli drug drugega, nam bo kljub krizi prijetneje«.  

Sledil je pogovorov med  strokovnjaki - Vlasto Nussdorfer, univerzitetno diplomirano pravnico, višjo državno tožilko na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, predsednico društva Beli obroč Slovenije in predsednico Kluba z razlogom – Janine Slovenke, Mihom Kramlijem, univ. dipl. teologom in vodjem Centra za zdravljenje odvisnosti Nova Gorica ter Alešem Bartolom, kriminalistom - ki so s primeri iz prakse spregovorili polni dvorani staršev o medosebnih odnosih, usklajeni vlogi staršev in postavljanju meja v vzgoji otrok ter kemične in nekemične zasvojenosti. Družabni večer je bil obogaten tudi z video humorjem filmskega in gledališkega igralca Jurija Zrneca. Če povzamemmo so strokovnjaki staršem na srce položili, da je potrebno graditi na medsebojniih odnosih tako med partnerjema kot v družini, da so starši tisti, ki postavljajo meje otroku in ne otrok staršem, da so otroci preveč izpostavljeni pretirani uporabi računalnika in na drugi strani premalo fizično aktivni, kar se kaže v povečanem številu obolelih otrok, ter da so se kriminalna dejanja zaradi uživanja drog v zadnjem letu v občini Kamnik povečala za 70 do 80 odstotkov.

 
   

Po prvih odzivih sodeč, lahko rečemo, da smo uspešno sklenili program Ne-odvisen.si. Le-tega ne bi bilo brez uigrane in strokovne ekipe programa Ne-odvisen.si, posluha, zanimanja, pomoči in sodelovanja ravnateljic in ravnateljev kamniških osnovnih šol in vrtcev, delavcev podjetja KAM BUS, ki so otroke varno pripeljali do Športne dvorane in nazaj do šol, staršev, ki so s svojo številčno prisotnostjo na večernem dogodku izrazili posluh in skrb o vsakodnevnih pasteh zasvojenosti in seveda brez vseh otrok kamniške občine, ki so pokazali izredno zanimanje in aktivno sodelovali pri programu.

Bodite NEODVISNI in narišite si vsak nov dan v barvah človeka vrednega življenja.


<< Nazaj | Novice