Mali grad

Osrednja regijska slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad ob dnevu Civilne zaščite

05.03.2015

 

Prvi marec je mednarodni dan Civilne zaščite. Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja. Ob tej priložnosti je Štab Civilne zaščite za Ljubljansko regijo z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostavo Ljubljana, v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, včeraj v Festivalni dvorani Ljubljana pripravil osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj Civilne zaščite za leto 2015. V imenu Občine Kamnik sta se slovesnosti udeležila poveljnik Civilne zaščite Občine Kamnik mag. Matjaž Srša in prejemnica srebrnega znaka Civilne zaščite, namestnica poveljnika Civilne zaščite Občine Kamnik Brigita Vavpetič.  

Z namenom pospeševanja varstva pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami je bila 1. marca 1972 ustanovljena Mednarodna organizacija Civilne zaščite - ICDO. Generalna skupščina je kasneje, leta 1990, ta dan določila za dan Civilne zaščite. Ob dnevu Civilne zaščite se zahvalimo tistim reševalcem, organizatorjem in izvajalcem, ki so v preteklem letu učinkovito opravili naloge zaščite in reševanja med naravnimi in drugimi nesrečami. Podeljena so priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Med dobitniki priznanj in nagrad so bile tudi Kamničanke in Kamničani:

Vsem nagrajenkam in nagrajencem iskreno čestitamo!

Fotografije: Damijan Radman, PGD Šmarca


<< Nazaj | Novice