Mali grad

Opravljen nadzor SVLR-ja nad črpanjem državnih in evropskih sredstev pri projektu Povezovalne ceste

17.06.2010

 

Na Občini Kamnik so predstavniki Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko danes opravili nadzor v zvezi s črpanjem državnih sredstev in sredstev evropskega strukturnega sklada pri projektu Povezovalne ceste.

Občina je namreč pri izgradnji lokalne Povezovalne ceste B31 pridobila nepovratna sredstva iz strukturnih evropskih skladov in naslova zakona, ki ureja financiranje občin.

Do danes smo z naslova nepovratnih sredstev z uspešnim sledenjem dinamiki gradnje v občinski proračun že prejeli približno dobro tretjino predvidenih nepovratnih sredstev, in sicer prvo tranšo 444.097 evrov (iz naslova zakona, ki ureja financiranje občin) in 200.000 evrov iz naslova strukturnih skladov.  V skladu s predvideno dinamiko bomo v letošnjem letu dobili še priliv 300.000 evrov iz strukturnih skladov in še eno tranšo 444.097 evrov iz naslova zakona, ki ureja financiranje občin. Ministrstvo za promet pa bo do polovice sofinanciralo objekt krožnega križišča, ki je že v fazi izgradnje in bo zaključen do sredine julija.

Ob projektu izgradnje Povezovalne ceste je v okviru evropskega projekta potekal tudi raziskovalni projekt na premostitvenih objektih, ki je v okviru gradnje mostu predvideval uporabo novih kvalitetnih materialov in tehnologij pri izgradnji enega od mostov. Konzorcij 9 držav je sicer potrdil, da je raziskovalni projekt Future Bridge dosegel zastavljene cilje, konstrukcija pa zaradi naših lokalnih vremenskih razmer ni bila tehnično dovolj izpopolnjena, da bi v skladu z zakonodajo o graditvi objektov lahko pridobila ustrezne certifikate za vgraditev v našo cesto. Občina je za izvedbo raziskovalnega projekta kljub vsemu izkoristila in prejela nepovratna evropska sredstva v višini 75.000 evrov, tehnično neizpopolnjeni karbonski konstrukciji pa se je zaradi prevelikega rizika in kasnejših stroškov sanacije in vzdrževanja, odpovedala.


<< Nazaj | Novice