Mali grad

Onesnaževanje ekoloških otokov v občini Kamnik (jesen 2014)

28.10.2014

 

V mesecu juliju smo pisali o problematiki onesnaževanja ekoloških otokov v občini Kamnik, kjer smo izpostavili in objavili slike najbolj onesnaženih zbiralnic ločenih frakcij. Stanje se je po objavi za kratek čas normaliziralo, v jesenskih mesecih pa se je vse vrnilo v stare tirnice.

Ekološki otoki so namenjeni zbiranju papirja in kartonaembalaže (plastična, kovinska, sestavljena - tetrapak) ter stekla. Nekateri občani pa imajo kot vse kaže drugačno mnenje oziroma okoljske vrednote in zbiralnice razumejo kot "mini" zbirne centre, kamor lahko celo nekontrolirano in nesortirano odlagajo raznorazne odpadke, ki tja nikakor ne sodijo. Prevladujejo predvsem: 

Za večino izmed naštetih odpadkov je omogočena organizirana brezplačna oddaja v količinah, ki so značilne za posamezno gospodinjstvo2-krat letno lahko posamezno gospodinjstvo naroči brezplačen odvoz kosovnih odpadkov na podlagi izpolnjenega kupona oziroma v primeru, da se odločite za oddajo direktno v Zbirni center Suhadole, vam pripada dobropis v višini 8 evrov, ki se upošteva na naslednji mesečni fakturi (kupona se nahajata na hrbtni strani decembrske oziroma januarske fakture; možna je tudi oddaja naročila preko spletnega obrazca.

Nadalje, 2. in 3. soboto v aprilu in v oktobru poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico. Ostale zgoraj navedene odpadke pa je možno oddati v naš Zbirni center Suhadole. Zaračunali vam bomo le sprejem avtomobilskih gum (1 kos = 0,28 evrov) in salonitnih plošč, zaradi nadaljnjih postopkov obdelave (169,7 evrov/tono - zaščitene; 182,9 evrov/tono - nezaščitene).

V podjetju se v sodelovanju z občinsko redarsko službo trudimo identificirati povzročitelje nezakonitega odlaganja odpadkov in jih tudi prekršku ustrezno sankcionirati. Bi pa bili zelo veseli, če bi bili občani v tovrstnih primerih onesnaževanja bivanjskega okolja bolj občutljivi oziroma bi se odločali za sporočanje informacij v zvezi s kršitelji. Na tem mestu zato pozivamo vse odgovorne občane, ki boste kadarkoli priča nezakonitemu odlaganju odpadkov, da nas o tem obvestite na naslednja kontakta:

Objavljene slike prikazujejo nezakonito odlaganje odpadkov na najbolj problematičnih ekoloških otokih v občini Kamnik. Slike so bile posnete v mesecu avgustu, septembru in oktobru:

Besedilo in fotografije: Gregor Kranjec, PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana


<< Nazaj | Novice