Mali grad

Omrežja občin Povezanost v Alpah o začetku projekta dynAlp-nature

20.03.2014

 

dynAlp-nature:  Občine v prizadevanju za varstvo narave 

Varstvo narave in biotske raznovrstnosti v Alpah je naloga, ki jo želi izpolniti 25 občin in regij iz sedmih alpskih držav. Zato že vse od začetka leta sodelujejo v okviru čezmejnih projektov in s tem  med  seboj  povezujejo  župane,  občinske  uslužbence,  predvsem  pa  prebivalce  alpskih občin – s ciljem živeti v skladu z naravo. Njihova prizadevanja se odražajo v konkretnih akcijah. 

V francoskem Chambéryju v Franciji so tako začeli uresničevati akcijski načrt varstva in renaturacije lokalnih mokrišč, pri tem jim bodo pomagali strokovnjaki iz avstrijskega Krumbacha. Kranjska Gora in Kamnik v sadovnjakih na občinskih  zemljiščih gojita stare sadne sorte in tako z avstrijskimi, francoskimi,  lihtenštajnskimi in švicarskimi občinami delijo skupno skrb  za ohranitev ekološko dragocenih zelenih površin na mestnih območjih. Posebnost vseh teh projektov  je, da jih občine izvajajo v obliki čezmejnih partnerstev in ob tem skupaj iščejo ustrezne rešitve. V projektu sodeluje 25 občin in regij iz sedmih alpskih držav.

Narava se ne ozira na občinske ali državne meje, zato jo moramo varovati  skupaj. V okviru štirih projektov sodelovanja si tako občine, članice mreže alpskih občin, izmenjujejo informacije in stališča ter izkušnje o usmerjanju in spremljanju obiskovalcev,  zelenih površinah velike ekološke vrednosti znotraj  poselitvenih območij,  mokriščih in  trženju  proizvodov domačih regij. „Projekti so za občine priložnost, da pogledajo prek svojih meja in počnejo nekaj, za kar sicer ne bi imele instrumentov,“ pojasnjuje Marc Nitschke, župan nemške občine Übersee in predsednik Omrežja občin Povezanost v Alpah. Tako je tudi stališče občin. Kamnik  je, denimo, doslej  že sodeloval pri enem od projektov DYNALP, letos pa v okviru dynAlp-nature sodeluje pri  projektu, ki obravnava zelene površine na območju občine. Program DYNALP se izvaja  že deseto leto. Barbara Strajnar iz Kamnika pozitivno ocenjuje mednarodno  razsežnost  programa: „V Kamniku  smo s sodelovanjem pri Dynalpu pridobili pomembne  izkušnje,  probleme lahko  obravnavamo s  širšega zornega kota, deležni smo tudi mednarodne podpore. Ta  program za nas pomeni potrditev, da delamo dobro in da je naše delo koristno in potrebno.“ 

Krepitev socialne povezanosti

Spoštljivo ravnanje  z naravo povezuje in ustvarja identiteto. Aktivno sodelovanje  ozaveščenih državljanov in državljank je zato ključni del programa. Trajnostnost  pomeni tudi to, da se v proces sodelovanja vključuje predvsem mlada generacija. Projekt dynAlp-nature želi zato mladim omogočiti, da izrazijo svoje mnenje, in jih navdušiti za sodelovanje pri tekočih projektih. dynAlp-nature zavzema na  letnih  konferencah Omrežja občin Povezanost v  Alpah pomembno mesto. Gre za  srečanja sodelujočih občin v projektu, v okviru katerih vsi zainteresirani lahko  pridobijo informacije, ki jih potrebujejo, in sodelujejo v razpravi. Naslednje  srečanje udeležencev projekta in članov Omrežja občin Povezanost v Alpah bo 27. in 28. junija 2014 v Tuxu v avstrijski dolini Zillertal. Ob začetku izvajanja projekta občine svoje izsledke zapišejo, nato pa pripravijo priporočila za prihodnje delovanje na omenjenih vsebinskih področjih. Tako nastaja osnova za nadaljnje izvajanje  projektov, korist od dynAlp-nature pa ima tudi celotno omrežje.

Več informacij o projektih na http://www.povezanostvalpah.org/sl/projekti/dynalp-nature/projekti.


<< Nazaj | Novice