Mali grad

Oktober – mesec požarne varnosti s sloganom Po potresu lahko tudi zagori!

29.09.2021

 

Oktober – mesec požarne varnosti s sloganom Po potresu lahko tudi zagori!Vsako leto oktobra potekajo aktivnosti v okviru projekta Oktober – mesec požarne varnosti, v kateri Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, Slovenskim združenjem za požarno varnost, Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev ter Inšpektoratom za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pripravi aktivnosti s področja varstva pred požarom za različne ciljne skupine. Letošnja tema je požarna varnost v prostem času in poteka pod sloganom Po potresu, lahko tudi zagori!

V letu 2021 je tema projekta požarna varnost v povezavi s potresom, ki poteka pod sloganom Po potresu lahko tudi zagori! Aktivnosti v projektu se dopolnjujejo z aktivnostmi, ki potekajo v letih 2020 in 2021 v okviru evropskega projekta praktična vaja civilne zaščite #SIQUAKE2020. Na ta način se želi izpostavljeno problematiko predstaviti čim širši populaciji.

Potresov ne moremo preprečiti, lahko pa se nanje pripravimo. Požar pogosto nastane kot posledica potresa, število žrtev zaradi požara je lahko večje kot zaradi potresa. Z ustreznimi preventivnimi ukrepi ter ukrepi osebne in vzajemne zaščite se lahko prepreči nastanek požarov ob potresu oziroma se zmanjšajo njihove posledice.   

Namen projekta je seznaniti prebivalce, da je požar možen pojav po potresu, predvsem pa predstaviti ukrepe, kako se ustrezno pripraviti na potres, kako ravnati med njim in po njem ter kako ustrezno ukrepati ob požaru, ki nastane kot posledica potresa. Ob upoštevanju preventivnih ukrepov ter ustreznih ukrepov pred potresom, med njim in po njem lahko prebivalci sami zmanjšajo možnost za nastanek požara ali preprečijo dodatno škodo zaradi požara.

Z namenom ozaveščanja čim večjega števila ljudi, so bile pripravljene vsebine za različne ciljne skupine: otroke, odrasle, osebe s posebnimi potrebami (slepe, slabovidne, gluhe, naglušne).

Zgibanke

Avdio in video vsebine


Napotki prebivalcem ob nesrečah

Požar je pogost pojav po potresu. Ob upoštevanju preventivnih ukrepov pred potresom in po njem lahko sami zmanjšate možnost za nastanek požara in tako preprečite še večjo škodo.

Kako lahko zmanjšate možnost nastanka požara po potresu:

Plinska napeljava in naprave

Plinska napeljava se med potresom lahko poškoduje. Zaradi uhajanja plina lahko nastane velika nevarnost za eksplozijo ali požar.

Če vonjate plin, opazite poškodbe na napeljavi ali niste prepričani, če je z njo vse v redu:

Po potresu naj plinsko napeljavo in naprave pred ponovno uporabo preveri strokovnjak.

Električna napeljava in naprave

Poškodovani električni vodniki so lahko pod napetostjo, zato je stik z njimi nevaren. Zaradi iskrenja in pregrevanja naprav lahko zagori, zato priporočamo, da po potresu izklopite glavno stikalo. Če tega ne morete, izklopite posamezne naprave iz električnega omrežja.

Tudi električna iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar, zato v prostoru, v katerem uhaja plin, ne prižigajte ali ugašajte luči ter ne uporabljajte telefona in hišnega zvonca.

Grelne in kurilne naprave

Če se med potresom poškodujejo grelne in kurilne naprave ali dimniki, lahko pride do požara, uhajanja ogljikovega monoksida in do zastrupitve. Po potresu naj jih pred ponovno uporabo preveri strokovnjak.

Razlitje vnetljivih tekočin

Med potresom se lahko razlijejo vnetljive tekočine (bencin, alkohol, kemikalije ipd.), zato jih hranite v zaprti embalaži skladno z navodili proizvajalca. V njihovi bližini zaradi možnosti hlapenja ne uporabljajte odprtega plamena oziroma orodja ali naprav, ki lahko povzročajo iskre.


Klic v sili 112

Če je do požara že prišlo in niste v nevarnosti, požar poskušajte omejiti in pogasiti sami s priročnimi gasilnimi sredstvi ali z ustreznim gasilnikom.

Če požara ne morete pogasiti, se umaknite na varno ter pokličite 112.

Napotki prebivalcem 

Naravne in druge nesreče so v Sloveniji pogoste. Zavedati se moramo, da je preprečevalno ravnanje pomembno, saj lahko z ustreznim in pravočasnim odzivom preprečimo marsikatero nesrečo ali vsaj zmanjšamo njene posledice. Že vnaprej se poučite, kako se na nesreče lahko pripravite in kako pravilno ravnati med njimi in po njih.


Doplačilna znamka v času tedna požarne varnosti (od 4. do 9. oktobra)

V tednu požarne varnosti od 4. do 9. oktobra 2021 so posamezniki in ustanove pri oddaji pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu dolžni poravnati prispevek v višini 0,15 evra za doplačilno znamko. 

Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje


<< Nazaj | Novice