Mali grad

Oktober - mesec požarne varnosti: »Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti!«

30.09.2017

 

Oktober - mesec požarne varnosti: »Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti!«Projekt »Oktober – mesec požarne varnosti« izvaja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo. Velikokrat se zgodi, da ob požaru, nesreči ali ko nekdo potrebuje medicinsko pomoč, interventna vozila ne morejo pripeljati do vhoda v stavbo ali njegovo bližino. Na intervencijskih poteh in površinah, ki so namenjene gasilcem, so parkirana ali ustavljena vozila, na njih so postavljene ovire (zapornice, zaporni količki, zabojniki za smeti, cvetlična korita in podobno), dovozne poti so preozke, imajo neprimerne zavoje, delovne površine so neustrezne in podobno. Hitro posredovanje reševalcev, ki je v takih primerih še kako pomembno, je tako lahko onemogočeno.

Zavedati se je treba, da je preventivno delovanje zelo pomembno. Z ustreznim in pravočasnim ravnanjem se lahko prepreči marsikatero nesrečo ali vsaj zmanjša njene posledice.

V projektu želimo ozavestiti prebivalce, da ravnajo premišljeno in odgovorno. Poskrbeti je treba, da bodo intervencijske poti in površine za gasilce vedno proste in prehodne. Upoštevati je treba talne oznake in prometne znake, s katerimi so te površine označene. Vozila morajo biti parkirana le na označenih parkirnih mestih, površine pa morajo biti očiščene (odstranjene večje veje, postriženo grmovje, očiščen sneg in podobno). Zabojniki za smeti morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo dovozov in dostopov. Na površinah ne smejo biti postavljene ovire, ki jih ni možno odstraniti (betonska cvetlična korita in podobno). Če so nameščeni zapornice in zaporni količki, naj bodo takšni, da jih lahko ob intervenciji odprejo tudi vozniki interventnih vozil.

Kot aktivnost za ozaveščanje prebivalstva o pomenu prostih intervencijskih poti in površin za gasilce so bili izdelani letak, plakat in telop.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je napotke, ki so bili v preteklih letih objavljeni v samostojnih publikacijah (zgibankah in plakatih) in na spletni strani, združila in objavila v knjižici Delujmo preventivno, ki jo dopolnjujejo plakat, telop s slovenskim znakovnim jezikom in lani narejeni aplikacija 112 – napotki ter spletna hiša Ste storili vse za varen dom?

Podrobnejši napotki ob nesrečah  v zavihku Napotki prebivalcem ob nesrečah, za otroke pa je bila narejena didaktična igra Delujmo preventivno in spletne igre, ki jih lahko igrate tukaj.

V preteklih 12-ih letih so bile v projektih »Oktober – mesec požarne varnosti« izdelane zloženke za naslednje teme:

Leto

Tema/slogan

Poudarek na vsebinah

2017

Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti!

intervencijske poti in površine za gasilce

2016

Delujmo preventivno

varstvo pred požarom ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

2015

Ko zagori, naj se ti ven mudi

evakuacija ob požaru

2014

Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi

požarna varnost za gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe, gibalno ovirane osebe

2013

Začetni požar lahko pogasite sami

izbira, namestitev in uporaba gasilnika v gospodinjstvu in vozilu

2012

Po potresu lahko tudi zagori

požarna varnost in potres

2011

Ste storili vse za varen dom?

spletna hiša s povzetkom napotkov o požarni varnosti

2010

Ogenj ni igrača

požarna varnost in otroci

2009

Varni pred požarom v tretjem življenjskem obdobju

požarna varnost in starostniki

2008

Varujmo naravo pred požari
Vžigalice niso igrače

požar v naravnem okolju

2007

Ko zagori, naj se ti ven mudi

evakuacija ob požaru

2006

Gasilnik v gospodinjstvo
Gasilnik v vozilo

izbira, namestitev in uporaba gasilnika v gospodinjstvu in vozilu

2005

Na pomoč! Požar!

požar v bivalnem okolju, požar v naravnem okolju

Izdelane tiskane publikacije ter avdio in video vsebine posameznih tem so objavljene na spletni strani Publikacije, gradiva s posvetov pa na strani Posveti in seminarji.

Doplačilna gasilska poštna znamka

V Tednu požarne varnosti od 2. do 7. oktobra 2017 bodo posamezniki in ustanove dolžne prilepiti na vsako poštno pošiljko v notranjem in mednarodnem prometu doplačilno gasilsko poštno znamko v vrednosti 0,15 evra. V skladu s predmetom neposredne pogodbe se doplačilne znamke v tednu požarne varnosti lepijo na poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem poštnem prometu, in sicer na:

Cena za doplačilno znamko je 0,15 EUR.

Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje


<< Nazaj | Novice