Mali grad

Oktober – mesec požarne varnosti

01.10.2014

 

Aktivnosti v letošnji akciji oktober – mesec požarne varnosti so namenjene gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, gluhoslepim ter gibalno oviranim osebam, njihovim spremljevalcem in družinskim članom, osebam, ki pomagajo pri evakuaciji, osebam, odgovornim za izvajanje ukrepov varstva pred požarom ter širši javnosti.

Slogan letošnje akcije je 'Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi'. Na to temo so bili narejeni zgibanka, plakat in telop ter besedilo z napotki, ki vsebujejo priporočila in načine pomoči ob evakuaciji ter opomnik za načrtovanje evakuacije. Zgibanka je natisnjena z večjimi črkami, del besedila o klicu na številko 112 pa je prirejeno v brajico. V telop, ki ga bo oktobra predvajala Televizija Slovenija, je vključen tudi tolmač za slovenski znakovni jezik.

Pri nastanku gradiva je poleg Uprave RS za zaščito in reševanje, Gasilske zveze Slovenije in Slovenskega združenja za požarno varstvo aktivno sodelovala tudi Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je zagotovila bralca besedila, tolmača za slovenski znakovni jezik, snemanje branja besedila in tolmačenja. Vključeni so bili tudi Nacionalni svet invalidskih organizacij, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga in Društvo študentov invalidov Slovenije.

Uprava RS za zaščito in reševanje bo na to temo pripravila tudi posvet.

Povzetek aktivnosti je opisan v novici. Gradivo je dostopno tudi v elektronski obliki v rubriki Zgibanke, plakati in spoti.

Besedilo in fotografiji: Uprave RS za zaščito in reševanje


<< Nazaj | Novice