Mali grad

Ogled 30. plazov v občini Kamnik

27.05.2011

 

Poveljnik CZ Kamnik, mag. Matjaž Srša je skupaj s komisijo za plazove opravil ponovni ogled vseh plazov v občini Kamnik, ki so posledica lanskih septembrskih poplav. Komisijo so sestavljali strokovnjaki s področja plazov (podjetje PUH d.d. in nadzor, Martin Vrabec) in predstavnik občine (Borec Sandi), ki so ocenjevali stanje in stabilnost plazov. 

 

Pregledanih je bilo 30 plazov na celotnem območju občine. Ti plazovi niso bili predvideni za sanacijo v letu 2010 oziroma 2011, zato smo ocenili, da je nujno potrebno opraviti dejanski pregled stanja.

 

Strokovnjaki za plazove imajo pred seboj težko nalogo, saj morajo izdelati strokovno poročilo o ugotovitvah na terenu, ki bo podlaga občini Kamnik za načrtovanje sanacij v naslednjih letih, t.j. 2012 - 2015. Občina Kamnik se zaveda, da je problematika plazov izredno pomembna, naj omenimo da je bila celotna škoda ocenjena na približno 2,5 mio  evrov, kar je zelo veliko. Komisija bo poročilo o pregledu vseh plazov izdelala predvidoma do konca junija 2011.


<< Nazaj | Novice