Mali grad

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik

04.02.2011

 

Dopoldan je v prostorih Občine Kamnik potekala 7. koordinacija za pripravo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik - dograditev Centralne čistilne naprave (CČN) in sanitarne kanalizacije«. V projekt je vključenih 7 občin, in sicer Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Projekt vsebuje nadgradnjo CČN Domžale - Kamnik s tretjo stopnjo čiščenja v skupni vrednosti približno 15 milijonov evrov ter dograditve manjkajočih kanalizacijskih sistemov v vključenih občinah za skupno približno 30 milijonov evrov v okviru predpisanih pravil koriščenja sredstev iz kohezijskih skladov. Največji delež investicije v tem projektu ima občina Kamnik, zato je bila z medobčinsko pogodbo leta 2008 izbrana za nosilko skupnega projekta.

Na današnjem delovnem sestanku so bili prisotni predstavniki vseh sedmih občin, predstavnik iz CČN Domžale – Kamnik, predstavniki komunalnih podjetij Prodnik Domžale in KP Kamnik ter predstavnik SL Consulta, ki za celotni projekt pripravlja vlogo in investicijsko dokumentacijo. Sestanek je vodila skupna koordinatorka projekta, dr. Meta Gorišek z Inštituta za prostorski razvoj.

Koordinacija je zajemala naslednje vsebine:

Pripravila Suzana Stražar, višja svetovalka za komunalno infrastukturo

 


<< Nazaj | Novice