Mali grad

Odprtje varne šolske poti pri Podružnični šoli Nevlje

14.09.2021

 

Odprtje varne šolske poti pri Podružnični šoli NevljeVčeraj popoldne so pri Podružnični osnovni šoli Nevlje, s simboličnim prerezom traku odprli na novo urejeno varno šolsko pot. Novo pridobitev Krajevne skupnosti Nevlje so pozdravili tudi župan Matej Slapar, predsednica Krajevne skupnosti Nevlje Vanja Flis Gričar in ravnatelj Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik Rafko Lah.

Občina Kamnik je v letošnjem in lanskem letu, s ciljem da bi zagotovila večjo prometno varnost, posebno pozornost namenila urejanju varnih šolskih poti na določenih območjih občine Kamnik. Zavedamo se, da so pogosto žrtve prometnih nesreč prav otroci, ker imajo manj izkušenj s prometom, pa tudi zaradi svoje razigranosti. Vse skupaj je bilo preko projekta izgradnje varne šolske poti in optičnega omrežja preplaščenih preko 1.100 metrov cestišč. Na območju je bilo postavljenih 11 novih obcestnih svetilk, 10 pa jih še čaka za postavitev. Širši del naselja pa je bil povezan tudi z optičnim omrežjem. Zgrajeno je bilo tudi krožišče z ureditvijo pločnikov in talnimi označbami. Na tem območju je bilo tudi zamenjano vodovodno omrežje in postavljena sta bila dva hidranta. Krožišče pripomore k temu, da vozniki zmanjšajo hitrost in k temu, da jim ni treba obračati avtomobilov. Pred Podružnično šolo Nevljese je uredilo tudi območje za kratkočasno parkiranje, ki zavzema tri parkirna mesta.

Vse zbrane je najprej pozdravila predsednica Krajevne skupnosti Nevlje Vanja Flis Gričar, ki je izrazila zadovoljstvo in ponos nad izpeljanim projektom, s katerim so želeli umiriti promet in tako poskrbeti za varnost otrok.

V  imenu šolskih deležnikov je navzoče pozdravil ravnatelj Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik Rafko Lah, ki je med drugim dejal: »Urejene in varne šolske poti so izjemnega pomena za učinkovit sistem zagotavljanja večje varnosti. Prav tako pa ne smemo spregledati, da je šolski okoliš zaradi tega bolj urejen. Počutimo se bolj varne. Promet poteka bolj urejeno in to pomembno vpliva tudi na našo prometno kulturo. Zavedamo se, da je za doseganje naštetega potrebno dobro predhodno sodelovanje pristojnih institucij.« Med njimi je izpostavil Krajevno skupnost Nevlje, Svet za preventivo v cestnem prometu, Občino Kamnik, Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Poudaril je še, da so otroci najranljivejša skupina v cestnem prometu in pogosto tudi žrtev.

K besedi so povabili tudi župana Mateja Slaparja, ki  je vse lepo pozdravil tudi v imenu Občine Kamnik in jih namenil naslednje misli: »Spominjam se sestanka s svetom Krajevne skupnosti Nevlje v začetku leta 2019, kjer so med prvih pet prioritet uvrstili ureditev varne šolske poti pred Podružnično osnovno šolo Nevlje. Kar hitro smo začeli z iskanjem projektanta, ki je v ta omejeni prostor lahko stisnil  ukrepe za zmanjšanje hitrosti. Konec leta 2019 smo začeli s prvo fazo izvedbe in letos investicijo dokončali z izvedbo tega krožišča. Če bo zaradi tega ena žrtev manj, če bo en otrok obvarovan, če bodo ljudje na tem predelu umirili hitrost in stopili s plina, je naš namen dosežen. Če obvarujemo naše najmlajše, smo naredili dovolj. Z investicijo, ki znaša približno 250 000 € so Nevlje pridobile javno razsvetljavo,  optično povezavo dveh operaterjev Telekoma in T2, ukrepe za umirjanje prometa in v večjem predelu novo asfaltno prevleko. Zahvaljujem se krajevni skupnosti, osnovni šoli in vrtcu za tvorno sodelovanje, da smo lahko uredili površine. V naslednji mesecih začnemo v Vrhpoljah s sanacijo vodovoda in kanalizacije na štirih ulicah. V naslednjem letu bi radi preplastili še igrišče, želeli bi tudi izgraditi novo žalno vežico. Ne gre vse naenkrat, a počasi premikamo meje. Hvaležni smo vam za potrpljenje in verjamem, da bo ta varna šolska pot obvarovala naše najmlajše.«

Za glasbeno popestritev sta z zvoki harmonike poskrbela Jaka Bodlaj, učenec 9. razreda Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik in njegov učitelj harmonike Matjaž Poljanšek. Po uradnem delu je sledilo prijetno druženje.


<< Nazaj | Novice