Mali grad

Odprtje sistema daljinskega ogrevanja v Kamniku

25.03.2015

 

Dopoldan smo v Osnovni šoli Toma Brejca, kjer se v kletnih prostorih šole nahaja toplotna podpostaja, odprli sistem daljinskega ogrevanja v Kamniku. Dogodka se je v imenu Občine Kamnik in župana Marjana Šarca udeležil podžupan Igor Žavbi skupaj z direktorjem občinske uprave mag. Ivanom Kendo in direktorjem področja Energetika in okolje iz Petrola mag. Janezom Grošljem.

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., je julija leta 2014 postala lastnica obstoječe kotlovnice za proizvodnjo toplote in obstoječega toplovodnega omrežja, dolžine približno 1.300 metrov. Do začetka kurilne sezone 2014/2015 je družba Petrol sklenila nove pogodbe o dobavi toplote za obdobje 15 let, in sicer za oskrbo naslednjih javnih objektov: Osnovne šole Toma Brejca, Osnovne šole Frana Albrehta s športno dvorano, Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik in Vrtca Antona Medveda Kamnik ter v teh objektih obnovila toplotne postaje. Na toplotno omrežje sta priključena tudi poslovno stanovanjska objekta Šutna 37 in Novi trg 26 a, od jeseni 2014 pa še dva nova objekta poslovni objekt na Ljubljanski cesti 1 (ZZZS, Matična knjižnica Kamnik, Glasbena šola Kamnik) ter Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik. Vrednost investicije, ki jo je v celoti financirala družba Petrol, d.d. je znašala približno 1.200.000 evrov. Pomembno pa je poudariti, da odjemalci nimajo stroškov z investicijo in obratovanjem kotlovnice, že jeseni2014 pa jim je Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., ob sklepanju pogodb o dobavi toplote ponudil ceno toplote, ki je bila za 15 do 20 odstotkov nižja od cene ogrevanja iz obstoječih virov.

V letošnjem letu bo Petrol d.d. izvedel temeljito obnovo omrežja, ki je staro preko 30 let, je predimenzionirano in slabo izolirano. Posledično bodo zmanjšane toplotne izgube celotnega sistema, kar bo ugodno vplivalo na ceno toplotne energije. Po nekaj letih negotovosti glede oskrbe s toploto iz obstoječega toplovodnega omrežja, se je družba Petrol d.d. do vseh odjemalcev toplote obvezala, da bo zagotavljala kakovostne storitve dobave toplote iz distribucijskega omrežja. 

O pomenu prenove kotlovnice za proizvodnjo toplote in obstoječega toplovodnega omrežja v središču Kamnika za občinske javne in poslovno-stanovanjske objekte je nekaj besed v imenu župana Marjana Šarca zbranim namenil podžupan Igor Žavbi. »Prav je, da gremo v korak s časom. V zadnjih letih je na področju energetike veliko novega. Nova je toplotna postaja na Osnovni šoli Toma Brejca, posodobljena je Svilanitova kotlovnica, iz katere ogrevamo kar nekaj stavb v okolici. Ko je družba Petrol prevzela upravljanje stare Svilanitove kotlovnice, smo z veseljem pristopili k daljinskemu ogrevanju, saj to poleg manjših stroškov pomeni tudi to, da nam ni bilo potrebno graditi lastne kotlovnice. To pa ne velja samo Osnovno šolo Toma Brejca, pač pa za vse objekte v okolici, Osnovno šolo Frana Albrehta s športno dvorano, Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik, Vrtec Antona Medveda Kamnik, Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Matično knjižnico Kamnik, Glasbeno šolo Kamnik in ostale objekte v okolici, saj bi bilo v nasprotnem primeru potrebno pristopiti k obnovi starih kotlovnic, ki bi v teh težkih časih pomenile misijo nemogoče. Da bodo naši stroški še nižji, nas čakajo še energetske sanacije objektov, saj so stari objekti s slabim izolacijskim ovojem veliki potrošniki toplote, z voljo in pravo energijo pa nam bo to zagotovo uspelo. K nižji ceni pa bo prav gotovo pripomogla tudi obljubljena sanacija stare infrastrukture, v katero že 30 let ni nihče nič vlagal. Z nižjimi stroški ogrevanja, bomo te sanacije veliko lažje izpeljali. Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da je ogrevanje z zemeljskim plinom eno najbolj čistih načinov ogrevanja. V skrbi za čistejše okolje je potrebno gledati tudi na to, da v ozračje spustimo čim manj prašnih delcev.  Kot sem že omenil, prav je, da se novi objekt, kot je ta šola, ogreva z modernim ogrevalnim sistemom, ki poleg toplote proizvaja tudi električno energijo in skrbi tudi za naše okolje in posledično tudi za naše zdravje. Zdravje in naša narava sta naše največje bogastvo. Zanju moramo najprej poskrbeti sami, za nas in za naše naslednike. Podjetju Energetika in okolje, Petrol želim uspešno delo v Kamniku, vsem Kamničankam in Kamničanom pa čim bolj čist zrak in toplo pomlad.«

Ob uradnem odprtju in uradni predaji prenovljenega sistema daljinskega ogrevanja pa je o investiciji, nadaljnji sanaciji omrežja ter dolgoročnem energetskem partnerstvu, s katerim v Petrolu zagotavljajo visoko kakovost storitve dobave energetsko učinkovite, okolju prijazne ter cenovno najugodnejše toplote, spregovoril direktor področja Energetika in okolje iz Petrola Janez Grošelj.

Za kulturni program so z ubranimi glasovi poskrbeli otroci pevskega zbora Osnovne šole Toma Brejca pod vodstvom profesorice Mateje Kališnik, vezna beseda je pripadala Urški Ojsteršek.

 

 


<< Nazaj | Novice