Mali grad

Odprtje saniranega zemeljskega plazu pod občinsko cesto Praprotno – Sveti Primož

18.10.2019

 

Odprtje saniranega zemeljskega plazu pod občinsko cesto Praprotno – Sveti PrimožDopoldan se je pri kmetiji Potočnik odvijalo uradno odprtje saniranega zemeljskega plazu pod občinsko cesto Praprotno – Sveti Primož, ki sta ga organizirala Olga Osolnik in Peter Uršič. S simboličnim prerezom traku je župan Matej Slapar skupaj z Olgo Osolnik uradno predal namenu novo investicijo, ki bo tako omogočala varen dostop na tem območju. Dogodku so prisostvovali tudi podžupan Aleksander Uršič, predstavniki občinske uprave Občine Kamnik, predsednik Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica Damijan Krmavnar, občinski svetniki, predstavniki izvajalca in nadzora ter krajanke in krajani, ki so bili nad novo pridobitvijo izredno veseli.

Pod občinsko cesto Praprotno – Sveti Primož je bila v letošnjem letu izvedena sanacija plazu, ki onemogoča varen dostop na tem območju. V sklopu sanacije je bila izvedena nova voziščna armirano-betonska konstrukcija v dolžini 25 metrov, ki je podprta na 6 pasovnih temeljih, po končanih gradbenih delih pa je bilo urejeno še odvodnjavanje na tem odseku ceste in nameščena varovalna ograja. Projektno rešitev je pripravilo podjetje Gprocom d. o. o. iz Maribora, dela je v mesecu avgustu in septembru izvajalo Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., nadzor nad gradnjo pa geomehanik Martin Vrabec. Vrednost sanacije plazu je znašala 27.556 € in jo je v celoti financirala Občina Kamnik.

Ob tej priložnosti je zbrane pozdravila Olga Osolnik, ki je poudarila, da je občina Kamnik ena izmed bolj urejenih občin in tudi krajanke in krajani Praprotna trudijo, da imajo kar se da zgledno urejeno okolico. Povedala je, da je Sveti Primož nad Kamnikom zelo obiskana izletniška točka, tudi s strani turistov, zato je pomembno, da imamo dobro urejene poti. Zahvalila se je vsem, ki so kakorkoli pripomogli k sanaciji zemeljskega plazu in Občini Kamnik, ki je v celoti financirala projekt. 

Župan Matej Slapar pa je dejal: »Nova pridobitev je velika tako za prebivalce gorskih kmetij kot tudi za vse pohodnice in pohodnike. Na tem mestu se zahvaljujem izvajalcu, Komunalnemu podjetju Kamnik, d. o. o., ki je kvalitetno in strokovno izvedlo sanacijo ter seveda sodelavcem v občinski upravi, ki so v zelo kratkem času pripravili vso potrebno dokumentacijo. Zahvala tudi vam, krajanke in krajani, za vse pobude. Mislim, da nas čaka še kar nekaj dela, saj vemo, da je občina Kamnik ena izmed večjih občin. Imamo preko 420 kilometrov občinskih cest, kar zahteva velik finančni zalogaj za njihovo vzdrževanje in urejanje. Iskreno vam čestitam za novo pridobitev.«

Za bogato pogostitev po zaključku odprtja so poskrbeli Zdenka, Janez in Peter Uršič.


<< Nazaj | Novice