Mali grad

Odprtje saniranega plazu v naselju Podgorje

08.04.2013

 

V okviru prireditev ob občinskem prazniku je popoldan župan Marjan Šarec skupaj s predsednikom Krajevne skupnosti Podgorje Alešem Stražarjem odprl sanirani plaz v naselju Podgorje.

Na položnem travnatem pobočju v vznožju hriba Dobrava v Podgorju pri Kamniku se je v času obilnih padavin septembra 2010 sprožil manjši usad širine okoli 45 m in dolžine okoli 10 m ter zasul občinsko cesto PodgorjeJurkov hrib. Za sanacijo plazu je zato Občina Kamnik naročila projekt PZI z izdelavo raziskav terena in izdelavo geotehničnega poročila s predlogom sanacije.

Sanacija plazu je potekala od meseca maja do junija 2012. Izvajalec sanacijskih del Pavčnik d.o.o. je izvedel kamniti težnostni oporni zid v dolžini 40 metrov in višini 3 metrov. Za preprečitev zamakanja terena so bile zajete tudi talne in površinske zaledne vode. V ta namen so v gozdu na koncu jarka zgradili manjši uvajalni prag za zajem hudourniških vod, ki so jih speljali po kanaletah do usedalnika in nato v meteorno kanalizacijo. Finančna sredstva, 47.000 evrov, za izvedena dela saniranega plazu jev celoti zagotovila Občina Kamnik.

Uvodni nagovor je zbranim namenil predsednik Krajevne skupnosti Podgorje Aleš Stražar,ki se je za investicijo zahvalil županu in občinski upravi, nato pa besedo predal županu Marjanu Šarcu, ki je v svojem nagovoru krajankam in krajanom poudaril, da je bila sanacija plazu nujna. »Raje ne pomislim kako bi bilo, če bi se ta količina zemljine zaradi namočenosti tal sprožila in bi začela drseti proti gospodarskemu poslopju. Zato vam iskreno čestitam ob novi pridobitvi oziroma ob izgubi strahu, saj boste zdaj lahko mirno spali. Hvala izvajalcem za izvedeno delo in hvala krajankam in krajanom za sodelovanje ob izvajanju del.«  

Za glasbeno popestritev slavnostnega dogodka so poskrbeli Martin Vodlan, Matic Hribar in Matjaž Ogrinc.   


<< Nazaj | Novice