Mali grad

Odprtje sanacije plazu Špitalič – Sedeljšak

11.04.2014

 

Župan Marjan Šarec in predsednik Krajevne skupnosti Špitalič Marko Drolc sta popoldan odprla saniran plaz Špitalič – Sedeljšak.

V letu 2013 je bil izveden javni razpis in izbran izvajalec sanacijskih del plazu širine 35 metrov in dolžine približno 100 metrov pod lokalno cesto Špitalič pri Sedeljšaku. Zgrajen je bil podporni zid, pregrada iz kamna v betonu dolžine 42 metrov. V temeljih podporne konstrukcije je bila izvedena tudi zaledna drenaža s cevmi, zasutimi z drenažnim filtrom, zaščitenim s politlakom, ki zajema vse zaledne vode v območje zidu. V sklopu sanacije plazu je bila v dolžini 70 metrov sanirana tudi javna pot, ki je na novo asfaltirana. V času izvajanja del je bila vzpostavljena delna in občasna popolna zapora javne poti. Vrednost investicije, ki jo je v celoti financirala Občina Kamnik, je znašala 126.500 evrov.

Zbrane je nagovoril predsednik Krajevne skupnosti Špitalič Marko Drolc ter se za varnost krajank in krajanov zahvalil Občini Kamnik in izvajalcu del.

Župan Marjan Šarec je čestital vsem krajankam in krajanom ter poudaril, da bo pričujoča investicija bistveno izboljšala kvaliteto življenja družine Sedeljšak. V občini je še kar nekaj podobnih plazov, ki so potrebni sanacije. Občinska uprava se bo tudi v bodoče trudila za čimprejšnjo sanacijo le-teh, saj varnost prebivalcev ostaja glavna naloga.

Saniran plaz je blagoslovil župnik Miran Kelvišar, dogajanje pa sta z zvoki harmonike popestrila Gašper Drolc in Žan Zakošek.


<< Nazaj | Novice