Mali grad

Odprtje razstave prejetih elaboratov idejne rešitve za postavitev spominskega obeležja na Kopiščih v Kamniški Bistrici

14.01.2015

 

V Kamniški Bistrici želi Društvo Demos na Kamniškem ob 70. obletnici tragičnih dogodkov, kjer je pokopanih več sto žrtev povojnih pobojev, postaviti spomenik – obeležje – znamenje in urediti osrednji spominski park - prostor okoli dveh gomil. Na tem mestu je sedaj že postavljen železen križ na podstavku, ki pa je po njihovem mnenju premalo viden. Prostor ob znamenju bi radi primerno uredili tudi za opravljanje verskih obredov in komemoracij. Župan Občine Kamnik je na podlagi Odloka o zavarovanju in začasnem urejanju grobišč in grobov povojnih žrtev revolucije na območju občine Kamnik imenoval »Komisijo za reševanje vprašanj prikritih grobišč v Kamniški Bistrici«. Razstavo prejetih elaboratov idejne rešitve za postavitev spominskega obeležja na Kopiščih v Kamniški Bistrici je popoldan odprl podžupan Igor Žavbi.

Komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč v Kamniški Bistrici je sprejela sklep, da bi morali prostorske rešitve pripraviti strokovnjaki (arhitekti, krajinarji, kiparji), ki imajo reference in izkušnje z urejanjem spominskih obeležij. Zato je bila imenovana posebna strokovna komisija za izbor najustreznejše arhitekturno-krajinske idejne rešitve za postavitev spominskega obeležja, ki je po izvedenem natečaju (vabljeni in odprti natečaj) izbrala najprimernejšo rešitev. Za izbor najustreznejše idejne rešitve je dne 19. 11. 2014 v prostorih Občine Kamnik najprej evidentirala vse prispele elaborate. Po pošti je prispelo 8 elaboratov, 6 elaboratov je bilo oddanih osebno v vložišču Občine Kamnik (skupaj je bilo oddanih 14 elaboratov). Po opravljeni analizi vseh elaboratov pa soglasno sprejela odločitev, da kot najustreznejšo rešitev izbere elaborat z zaporedno številko 8 s šifro 11111 (avtor oziroma avtorska skupina KROG d. o. o. , Krakovski nasip 22, Ljubljana, Andrej Mlakar, Tatjana Mahovič, sodelavec: Mohor Kordež). Čeprav so bili nekateri drugi predlogi na prvi pogled (zlasti zaradi dobre obdelave) morda prepričljivejši, je izbrana rešitev zaradi najbolj zadržanega odnosa do prostora po mnenju komisije najboljša, saj se zaradi mehkih naravnih linij krajinske ureditve zelo dobro zliva z naravnim okoljem. Gre za predlog, ki optimalno združuje vse razpisne zahteve, izrazito upošteva obstoječi gozdni rob, izraža spoštljivost do grobišč in zelo dobro umešča osrednje obeležje z oltarjem.

Ob odprtju razstave je zbrane sprva nagovorila predsednica natečajne komisije Urša Mihelčič Glavan nato pa besedo predala arhitektu Janezu Lajovicu, ki je predstavil projekte in izbrano najustreznejšo rešitev za postavitev spominskega obeležja na Kopiščih v Kamniški Bistrici. 

Uradno je razstavo odprl podžupan Igor Žavbi ter se zahvalil vsem sodelujočim pri natečaju, čestital izdelovalcu najustreznejše rešitve in izrazil upanje po čim prejšnji izvedbi elaborata in spoštljivega poklona žrtvam.

Vabljeni k ogledu razstave v preddverje, prvo in drugo nadstropje občinske stavbe do konca marca 2015.


<< Nazaj | Novice