Mali grad

Odprtje pločnika in javne razsvetljave v Podgorju

05.04.2011

 

Popoldan je župan, Marjan Šarec skupaj z direktorjem Cestnega podjetja Ljubljana, Stanetom Petričem in predsednikom KS Podgorje, Alešem Stražarjem tudi uradno odprl pločnik in javno razsvetljavo v Podgorju.

Poleg zahvale vsem prisotnim v projektu (Ahmu JUKIČ-u iz Cestnega podjetja Ljubljana – vodji gradišča, ki je v samo 48 urah poskrbel za postavitev 650 metrov granitnih robnikov, kar je izjemen uspeh, Primožu OVIJAČu  iz Cestnega podjetja Ljubljana – vodji projekta, Iztoku ŽVEGLU iz podjetja PROCTOR – ki je skrbel za strokovni nadzor, Roku LUNAR ju – odgovornemu projektantu  Komunalnemu podjetju Kamnik d.d., Podjetju Žurbi Team d.o.o., Podjetju Lunar d.o.o., Podjetju Proctor d.o.o.,  in Komisiji za tehnično urejanje prometa občine Kamnik) je župan v ospredje postavil varnost na naših cestah in apeliral na vse občane, da lepe ceste ne pomenijo nič, brez pametnih in preudarnih voznikov in dodal: »Ureditev te ceste bo zagotovo bistveno pripomogla k izboljšanju prometne varnosti na tem območju Podgorja, kjer smo v preteklosti beležili prometne nesreče s hudimi telesnimi poškodbami. Tako bo nova šolska pot postala varnejša za naše najmlajše udeležence, saj lahko ugotovimo, da so se, v primerjavi s preteklostjo, hitrosti z izgradnjo ukrepov za umirjanje bistveno umirile«.

Da bo vožnja po novi cesti Kamnik – Podgorje varna, je vsem prisotnim zaželel tudi Stane Petrič, direktor Cestnega podjetja Ljubljana, glavni izvajalec zahtevnega projekta.

Predsednik KS Podgorje, Aleš Stražar, pa je povedal: »Veseli smo in hvaležni občini Kamnik, da je razumela razmere in potrebo po celostni ureditvi, saj so bili zaradi velikih hitrosti izpostavljeni predvsem najmlajši udeleženci v prometu. Zahvala gre tudi vsem lastnikom zemljišč, katere je zadevna obnova tangirala, da so soglašali z nameravanim posegom.«

Potek rekonstrukcije ceste Kamnik - Podgorje

V letu 2009 je občina Kamnik pridobila projekte za izvedbo rekonstrukcije lokalne ceste Kamnik - Podgorje, katere je izdelalo podjetje Lunar iz Kranja. V času lanskoletnih poplav, 20. septembra 2010, se je  pričela izvajati rekonstrukcija ceste Kamnik - Podgorje v dolžini 650 metrov. Vrednost investicije je znašala 282.000 evrov. Glavni cilj projekta je bil izboljšati prometno varnost, umiriti hitrost prometa, ter izgraditi pločnik na šolski poti.

Celotna investicija je zajemala izgradnjo pločnika, zamenjavo ustroja vozišča in asfaltiranje ceste, ureditev odvodnjavanja, izgradnjo javne razsvetljave in para avtobusnega postajališča s prehodom za pešce, ter izvedba dveh ukrepov za umirjanje prometa. Zaradi zahtevnosti gradnje je bilo potrebno izvesti popolno zaporo z obvozom preko vasi. Projekt je bil časovno zelo omejen, saj je moralo Cestno podjetje Ljubljana d.d. z deli zaključiti v 2 mesecih. Kljub vsem naporom so nas prehitele novembrske snežne padavine in nizke temperature, zato je bilo potrebno v preteklem tednu izvesti še nekaj manjših del.

Fotografije: Mitja Ličar


<< Nazaj | Novice