Mali grad

Odprtje plezalne stene na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju

06.04.2013

 

Dopoldan je župan Marjan Šarec s prerezom traku slavnostno odprl plezalno steno na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju. Učenke, učenci in strokovni sodelavci Osnovne šole Šmartno v Tuhinju so nam v avli šole, pred samim odprtjem plezalne stene, pripravili kulturno prireditev z naslovom »Potuj z jezikom«.

Prikazali so mnoge obšolske dejavnosti. Ob četrtkih so sodelovali na bralni znački za odrasle. S pomočjo besed, slike ali fotografije so s svojimi izdelki tekmovali na natečaju »Pravljica mojega življenja«, učenke in učenci pa so znanje računalniškega jezika predajali starejšim, ki še niso tako vešči rabe računalnika. Člani projektne skupine Varnost in mobilnost so danes prikazali znanstveno raziskovanje in ugotavljanje, kako varno je gibanje v okolici šole in Tuhinjski dolini. Ogledali smo si film Simbioza. Šola pa že drugo leto sodeluje v projektu Commenius, v okviru katerega vključene šole raziskujejo vodne vire v svoji okolici in hkrati spoznavajo nove kulture, jezik, dežele. Tako smo o vodnih virih Tuhinjske doline izvedeli še ob predstavitvi članov projekta Aquamobility. 

Za nadpovprečno, aktivno, kulturno udejstvovanje učencev in mentorjev v zadnjih treh letih, je bil kamniški šoli podeljen tudi naziv Kulturna šola za obdobje 2012 – 2015. Delovanje na področju kulture, natečajih in projektih, prireditvah, literarnih in likovnih ter fotografskih mojstrovinah so opazili na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in v imenu sklada, je danes navzoče pozdravil tudi vodja območne izpostave Kamnik Tone Ftičar.

Ob slavnostnem dogodku je ravnateljica Osnovne šole Šmartno v Tuhinju Jožica Hribar povedala: »Današnja prireditev in razstava različnih izdelkov, predstavljajo nekakšen prerez vsega, kar poleg pouka še počnejo učenci v šoli. Učenci svoje znanje nadgrajujejo in ga dokazujejo na različnih tekmovanjih. Ponosni smo na njihove uspehe, svoji domišljiji pustijo prosto pot kadar sodelujejo na različnih likovnih, literarnih in fotografskih natečajih, premagujejo tremo in se izrazijo v igri na odru, se ob učenju tujega jezika povezujejo z vrstniki iz tujine, ob tem pa raziskujejo vodne vire v svojem okolju. So inovativni pri iskanju rešitev glede varnosti in prepričljivi pri uresničevanju svojih idej ali pa preprosto posredujejo svoje znanje računalništva starejšim in s tem bogatijo njih in sebe. Ob vsem tem pa najdejo čas za nepogrešljivo glasbo in ples. Seveda se vsi skupaj zavedamo, da je zelo pomembno gibanje v naravi in naše okolje za to ponuja številne možnosti. Za obisk gora se gotovo pogosto odločijo tudi naši učenci, kar dokazuje število sodelujočih pri planinskih uricah. Ker pa so gore včasih nepredvidljive, smo se odločili, da učencem olajšamo priprave na odhod v gore s tem, da jim omogočimo uporabo plezalne stene. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so prispevali finančna sredstva za plezalno steno: Občini Kamnik, staršem, ki so namenili sredstva v šolski sklad in sponzorjem. S skupnimi močmi smo obogatili vzgojno-izobraževalni proces in dodatno športno ponudbo. Potujmo torej naprej v smeri kulturnega, izobraževalnega in gibalnega razvoja.«

Da je bila plezalna stena dobra naložba v prihodnost in gibalni razvoj otrok šole, je med drugim povedal župan Marjan Šarec. Poudaril je pomen mnogih obšolskih dejavnosti, v katerih so aktivni tako učenci kot tudi strokovni sodelavci. S sledečimi besedami pa nagovoril zbrane: »Osnovna šola Šmartno v Tuhinju se odpira navzven in širi tisto, kar ima pokazati svetu. Sodelujete z evropskimi šolami, s katerimi se lahko, brez kančka dvom, enakovredno merite v uspešnosti. Učenke in učenci ste z današnjo proslavo dokazali, da se zavedate pomena narave in trajnostnega razvoja. Učitelji in strokovni kader pa ste s pripravo današnjega dogodka predstavili, kako bogat je vaš izobraževalni proces. Izvajate resnično mnogo aktivnosti, ki so drugačne od vsakdanjega učnega programa. Vse te dejavnosti pa bodo otrokom, ki odraščajo v tej kamniški šoli, v življenju doprinesle marsikaj pozitivnega. Predvsem pa to, da bodo strpni in sprejemali ljudi takšne, kot so.« Nato pa je župan še dodal: »Šola bo danes učenkam in učencem dala tudi nekaj več, in sicer plezalno steno. Le-ta bo dobila svoj namen in bo vsekakor služila športnemu udejstvovanju ter premagovanju samega sebe. Stena nam kaže pot navzgor in ta pot, naj bo vodilo tudi v življenju. Vedno moramo iskati pot navzgor, stremeti k izpolnitvi zastavljenih ciljev in iskati rešitve tudi takrat, ko na poti naletimo na ovire. Plezalna stena naj bo dober pripomoček vsem, ki ga boste uporabljali. Slovenci smo vendarle narod alpinistov in prepričan sem, da se bo med uporabniki te stene, razvila tudi kakšna nova slovenska alpinistična zvezda.«

Dogajanje se je nato preselilo v telovadnico šole, ob plezalno steno, kjer smo s slavnostnim prerezom traku uradno odprli novo pridobitev šole. Ogledali smo si demonstracijo športnega plezanja, za katero sta poskrbela inštruktor športnega plezanja Rok Hribar in Dominika Kodra. Slednja je prikazala svoje izredne plezalne sposobnosti in navdušila zbrano občinstvo.

Za vezno besedo današnje proslave na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju sta poskrbela Teja in David. Za glasbeno dogajanje pa šolski pevski zbor. Učenke in učenci gledališkega kluba so se nam predstavili z dramatizacijo »Ko se ptički ženijo«. Z jezikom telesa nas je navdušila šolska plesna skupina. Ob zvokih dveh harmonik, Borisa Žiberta in Boštjana Zajca, pa smo zaključili druženje ob plezalni steni na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju.


<< Nazaj | Novice