Mali grad

Odprtje opornega zidu in dela ceste Žale

27.11.2013

 

Popoldan sta župan Marjan Šarec in predsednik Krajevne skupnosti Kamnik – center Emil Grzinčič odprla oporni zid in del ceste Žale. Dogodka so se udeležili tudi podžupanja mag. Julijana Bizjak Mlakar, zaposleni občinske uprave, nekateri občinski svetniki in izvajalci projekta.

Na javni poti številka 660372 Žale v Kamniku so bila zaključena obnovitvena dela v javno korist, ki so se izvajala v času od 11. septembra do 21. novembra 2013. Obnovljena je bila javna cesta v dolžini 116 metrov. Najprej je izvajalec zgradil podporno konstrukcijo iz kamna v betonu dolžine 60 metrov, skupne višine od 4 metre do 4.80 metrov in prestavitev hišnih kanalizacijskih priključkov. Kasneje je bila izvedena zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja ceste v skupni debelini 70 centimetrov in zamenjava asfalta debeline 10 centimetrov. V območju obnovitve ceste je bil saniran javni vodovod v dolžini 100 metrov in zgrajena kabelska kanalizacija z jaški za kasnejšo postavitev drogov javne razsvetljave. Na novo so bili izvedeni tudi trije hišni vodovodni priključki. Vrednost investicije, ki jo je v celoti financirala Občina Kamnik, je znašala približno 133.000 evrov.

Ob odprtju je prisotne pozdravil predsednik Krajevne skupnosti Kamnik – center Emil Grzinčič.

Krajankam in krajanom Krajevne skupnosti Kamnik – center pa je ob novi pridobitvi iskreno čestital tudi župan Marjan Šarec in dodal: »Pričujoči projekt je čakal na svojo izvedbo kar nekaj časa. Je pa še kako pomemben za pretočnost in varnost prometa na tem delu zaselka Žale. To področje je značilno plazovno območje in zato bo, verjamem, v prihodnosti potrebno še kaj  sanirati. Danes smo priča dogodku, ki nas je združil. Z občutki veselja ob odprtju opornega zidu in dela ceste dokazujemo, da lahko s sodelovanjem naredimo marsikaj.«

Za kulturno noto so poskrbele Ljudske pevke Predice in harmonikar Jože Jagodic.


<< Nazaj | Novice