Mali grad

Odprtje novih prehodov za večjo varnost pešcev v Tuhinjski dolini

10.04.2010

 

V okviru občinskega praznika so danes v Tuhinjski dolini uradno odprli nove prehode za pešce v naseljih Šmartno, Buč, Loke, Srednja vas in Laze. Uradno odprtje tudi nove ceste Češnjice-Okrog.

Občina Kamnik je za urejanje varnih poti v letu 2009 namenila sredstva v višini 461.443 evrov.  Samo v Tuhinjski dolini so v okviru urejanja varnih poti potekale naslednje investicije; izgradnja pločnika, prehoda, javne razsvetljave in semaforja v Šmartnem, nakup in postavitev tabel šolska pot ter ureditev prehodov za pešce v naselju Loke, Srednja vas, Laze in Buč. Vsa dela so bila zaključena v septembru 2009.

Sredstva v višini 10.000 evrov so bila v letu 2009 namenjena za nadaljevanje projektov na področju urejanja varnih poti - izgradnja avtobusnih postajališč in pločnika v Špitaliču in izgradnje pločnika v naseljih Soteska, Buč in Laze.

Rekonstrukcija ceste Češnjice – Okrog je bila zaključena v juniju 2009, pri rekonstrukciji pa so bila izvedena naslednja gradbena dela; izgradnja mulde, propustov, drenaže in asfaltiranje v dolžini 304 metrov. Občina Kamnik je za omenjeno rekonstrukcijo namenila sredstva v višini dobrih 56.000 evrov.

Izjava podžupana Braneta Goluboviča ob dogodku
"Vzrok, da smo v teh dneh simbolno na dveh mestih odprli varne poti za celotno občino Kamnik, sega v začetek leta 2007, ko smo se z županom Tonetom Smolnikarjem na Občini odločili, da bo ena izmed prioritet tega mandata zagotavljanje varnih poti našim najmlajšim. Na podlagi te odločitev je občinska uprava v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, sveti staršev šol in državnimi institucijami začela z delom, ki je večinoma potekalo v pisarnah, zato je javnost dobila občutek, da se na projektu varnih poti ne dogaja nič. Posledica tega, je bila ustanovitev civilne iniciative v Tuhinjski dolini, ki sem jo sam sprejemal kot nekaj pozitivnega, saj smo bili vsi na strani rešitev. V letu 2009 se je delo iz pisarn preneslo na teren in danes so po vsej občini vidni ukrepi, kot so table, ki opozarjajo na šolsko pot, osvetljeni in označeni prehodi za pešce na Duplici, Lazah, v Stranjah, Lokah, Srednji vasi in Buču, pločniki, hitrostne ovire, urejena avtobusna postajališča, semaforizirani križišči, kjer potekajo šolske poti, križišče Kranjska - Ljubljanska ter v Šmartnem, več izobraževanj na to temo, povečana sredstva za šolske prevoz učencev v šole in njihovo varstvo, ipd.

V leto 2010 se bodo vsi ti ukrepi nadaljevali, saj bomo gradili pločnik na Poti 27. Julija in v Sp. Stranjah, kjer bo država zgradila tudi otok za umirjanje prometa s prehodom za pešce. Gradnja pločnika bo potekala tudi proti Kregarjevem ter v Podgorju, kjer se bosta uredili dve avtobusni postaji z osvetljenim prehodom za pešce in otokom za umirjanje prometa. V 2010 bo potekala gradnja dveh avtobusnih postajališč v Špitaliču s pločnikom, uredili bomo avtobusna postajališča v Tuhinjski dolini z nadstrešnicami in javno razsvetljavo, postavili talne ovire, osvetlili šolske poti, ipd.

Občina Kamnik je v partnerskem odnosu s krajevnimi skupnostmi, osnovnimi šolami in v nekaterih primerih tudi z državo za vse ukrepe od leta 2007 do konca leta 2010 namenila dobrih 1,5 milijona EUR. Načrti in projekti se delajo že tudi za leto 2011, ko je v načrtih gradnja pločnika v Lazah in Buču, kjer se bosta zgradili tudi avtobusni postajališči, gradnja pločnika v Beli, pripravljajo se projekti za območje KS Kamniška Bistrica in mesto, ipd.

Seveda pa ni vse v ukrepih, ki jih izvaja Občina, temveč je veliko tudi v glavah voznikov, da so na cesti previdni in z mislimi pri vožnji, še posebej, če ob cesti vidijo otroke".


<< Nazaj | Novice