Mali grad

Odprtje novega igrišča Podružnične šole Mekinje

07.04.2015

 

Popoldan je župan Marjan Šarec skupaj s podžupanom Matejem Slaparjem, direktorjem občinske uprave mag. Ivanom Kendo, predsednikom Krajevne skupnosti Mekinje Nacetom  Konciljo, ravnateljem Osnovne šole Frana Albrehta Rafkom Lahom in vodjo Podružnične šole Mekinje Jano Svetec odprl novo igrišče Podružnične šole Mekinje. Dogodku so prisostvovali tudi predstavniki Krajevne skupnosti Mekinje, izvajalci del in nadzorniki.

V prejšnjem mandatu so potekala intenzivna dela na Podružnični šoli Mekinje in v njeni okolici. Ob njeni stoletnici je bila izvedena energetska sanacija objekta, pred objektom je bilo zgrajeno parkirišče, hodnik za pešce ter avtobusno postajališče, v novembru leta 2014 pa tudi večnamenska ploščad v velikosti polovice košarkaškega igrišča (18 x 12 metra). Namenjena je izvajanju športne vzgoje, popoldanski rekreaciji krajank in krajanov ter različnim prireditvam na prostem. Lepo vreme je omogočilo, da so bila vsa dela, ki so zajemala izkop, utrditve, ureditev odvodnjavanja, prestavitve in pokablitve komunalnih vodov, ponovno postavitev opornega zidu z varovalno ograjo, zaris vseh talnih oznak ter postavitev tipskega košarkaškega koša, dokončana v 14 koledarskih dneh. Dela je izvajalo podjetje Euronep Eko d.o.o. iz Kamnika, vrednost projekta, nadzora, pokablitve elektro voda, prestavitve komunalnih vodov ter izvedbenih je znašala 37.084,85 evrov. Projekt je v celoti financirala Občina Kamnik.

Zbrane je najprej pozdravila vodja Podružnične šole Mekinje Jana Svetec, nato pa besedo predala ravnatelju Osnovne šole Frana Albrehta Rafku Lahu, ki se je zahvalil občinski upravi za novo pridobitev, v svojem govoru pa poudaril, da bodo učenci zdaj še rajše uporabljali šolske prostore, saj novo igrišče kar vabi k igri in zdravemu načinu življenja.  

Župan Marjan Šarec je vsem iskreno čestital za novo pridobitev, ki jo z velikim veseljem uporabljajo tako učenke in učenci šole kot tudi krajanke in krajani Mekinj: »To igrišče bi lahko stalo že prej, a očitno je bilo potrebno stakniti glave nekaterih ljudi, ki znajo stopiti skupaj, ki znajo pristopiti k investiciji. Na Občini Kamnik smo se potrudili in danes tako predajamo igralno površino svojemu namenu. Veliko se govori o pomembnosti gibanja, telovadbe. Od danes naprej bo to udejanjeno tudi v praksi in za Podružnično šolo Mekinje lahko rečemo, da ima skoraj vse, kar imajo veliki. Dragi otroci, želim vam prijeten urice na tem igrišču, čim več razigranosti in veselja. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri tej investiciji. Še enkrat se je pokazalo, da je potrebno sodelovati in potem je rezultat tu.«

Za kulturno popestritev dogajanja so poskrbeli otroško razigrani učenci in učenke Podružnične šole Mekinje, ki so na novem igrišču peli, plesali, rolali in igrali košarko.


<< Nazaj | Novice