Mali grad

Odprtje nove mostne konstrukcije in urejene struge Oševek

10.04.2013

 

Bližamo se sklepnemu dejanju prireditev ob letošnjem prazniku občine Kamnik. Tako je popoldan župan Marjan Šarec skupaj s predstavnico Krajevne skupnosti Nevlje Marušo Juhant odprl novo mostno konstrukcijo in urejeno strugo Oševek.

V naselju Oševek je skoraj vsako leto zaradi premajhne pretočnosti vodotoka Oševek prihajalo do poplavljanja dela stanovanjskih objektov. Glede na omenjeni problem je Občina Kamnik naročila projekta PZI za zamenjavo dotrajane in premalopretočne mostne konstrukcije (I. faza) ter za ureditev struge vodotoka (II. faza). Dela, ki jih je izvedlo podjetje Hidrotehnik d.d., so potekala od meseca novembra do konca meseca decembra 2012. V prvi fazi je bila porušena stara in zgrajena nova ter večja mostna konstrukcija, po kateri poteka dostop do dveh stanovanjskih hiš na levem bregu vodotoka Oševek. V drugi fazi pa je bila struga Oševka sanirana gorvodno in dolvodno od novega mostu v dolžini približno 35 metrov. Finančna sredstva, 88.000 evrov, za izvedena dela je v celoti zagotovila Občina Kamnik.

Zbrane je sprva pozdravil glavni pobudnik zbiranja soglasij gospod Miro Mikuš, nato pa besedo predal predstavnici Krajevne skupnosti Nevlje Maruši Juhant, ki se je za novo, varno pridobitev zahvalila Občini, županu in vsem, ki so pripomogli k ureditvi struge.

Za urejeno strugo in novo mostno konstrukcijo je krajankam in krajanom čestital tudi župan Marjan Šarec, ki je poudaril, da bo z ureditvijo struge potrebno nadaljevati. »Verjamem, da to ni zadnja pridobitev v tej krajevni skupnosti. Seveda gledamo naprej, pred nami so novi izzivi in upam, da jih bomo v bližnji prihodnosti tudi uredili.«

Za kulturni program so poskrbeli Ljudske pevke Predice in družina Plahuta.


<< Nazaj | Novice