Mali grad

Odprtje krajevne knjižnice Motnik

07.02.2013

 

Popoldan je župan Marjan Šarec skupaj z direktorico Matične knjižnice Kamnik Bredo Podbrežnik Vukmir in predsednikom Krajevne skupnosti Motnik Marjanom Semprimožnikom v prostorih Podružnične šole Motnik uradno odprl krajevno knjižnico Motnik, novo enoto Matične knjižnice Kamnik. Z mislijo o knjigi smo tako počastili jutrišnji slovenski kulturni praznik, obletnico smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna.

Matična knjižnica Kamnik je v prvem nadstropju Podružnične šole Motnik uredila krajevno knjižnico Motnik, in sicer v dogovoru z Občino Kamnik in Osnovno šolo Šmartno v Tuhinju. Knjižnica ponuja približno 3.500 enot knjižničnega gradiva za otroke, odrasle in mlade, uporabnikom pa je na voljo tudi računalniška oprema z dostopom do spleta in udobnimi prostori za branje, druženje ter pogovor. Urejena je zbirka sodobnega gradiva s posebnim ozirom na značilnosti kraja. Precej je tudi gradiva za obvezno šolsko branje. Uporabnikom nove knjižnice je na voljo strokovna zbirka gradiva s posebnim poudarkom na zdravem življenju, vzgoji, vrtnarjenju, kuhanju in naravoslovju. Ravno tako pa tudi nekaj naslovov revij. Prostori in oprema omogočajo doseganje ciljev knjižnične dejavnosti, to je širjenje bralne kulture, informacijske pismenosti in sodelovanje v vseživljenjskem učenju. Nova krajevna knjižnica pa nudi možnost uporabe prostora za učenje (dostop do gradiva, prostor za učenje in študij, prostor za študijske krožke in sestajanje manjših učnih skupin).

Kot je povedala direktorica Matične knjižnice Kamnik Breda Podbrežnik Vukmir je bil projekt delno financiran s strani Evropske unije, in sicer s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja iz ukrepa LEADER (Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 do 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). »Matična knjižnica Kamnik je leta 2009 oddala prijavo na Javni poziv za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje »Razvojne strategije LAS Srce Slovenije«. Predlagan razvojni projekt krajevne knjižnice Motnik je bil izbran na podlagi sklepa Razvojnega sveta LAS z dne 10. 9. 2010. Tako so bila projektu dodeljena sredstva v deležu do 90 odstotkov upravičenih stroškov od izvedenih aktivnosti do skupne vrednosti 14.998 evrov za izvedbo projekta. Celotna vrednost projekta pa je znašala 19.998 evrov. Sredstva so se porabila za nabavo knjižnične opreme« je še dodala direktorica.

Župan Marjan Šarec je zbranim čestital ob kulturnem prazniku in poudaril, da smo edina država, kjer je to državni praznik, kar je tudi dokaz, da so se umestitelji tega praznika na koledar državnih praznovanj dobro zavedali pomena kulture za ohranjanje slovenstva v preteklih težkih časih. »Kultura je tista, ki nas bo ohranila tudi v kriznih časih. Otvoritev takšne knjižnice je še posebej redka in dobrodošla priložnost v današnjih časih. Kultura je tista, ki nas je ohranila in kultura je tista, ki nas bo ohranila. Če jo bomo le znali prav dojemati. Če bomo znali prijeti v roke knjigo. Prav je, da poklonimo čas in slavo vsem kulturnikom, ki so se skozi vsa leta, od Primoža Trubarja dalje, borili za slovenski jezik, za to, da smo obstali na tem prostoru. Ne jemljimo jutrišnjega dne, samo kot dela prost dan, ampak ga doživimo tako, kot bi si želel France Prešeren. V upanju, da bodo krajanke in krajani v čim večji meri zahajali v prostore knjižnice, si želim, da bi literarno leposlovje, ki ga nudi nova knjižnica, postalo užitek in duhovna hrana mnogim bodočim uporabnikom knjižnice.« 

S slavnostnim prerezom traku so tako župan Marjan Šarec, direktorica Matične knjižnice Kamnik Breda Podbrežnik Vukmir in predsednik Krajevne skupnosti Motnik Marjan Semprimožnik uradno oznanili začetek delovanja krajevne knjižnice Motnik.

Za kulturno popestritev dogajanja so poskrbeli Motniški polžki, učenci OŠ Šmartno v Tuhinju, podružnična šola Motnik, bivši učenci Katja Poljanšek, Lara Voljkar, Tilen in Lea Boršič z glasbenimi točkami ter plesna skupina Kulturnega društva Motnik.

Naj bo za vse nas vodilo jutrišnjega in vseh ostalih dni: »ODPRI KNJIGO IN KNJIGA BO ODPRLA TEBE!«


<< Nazaj | Novice