Mali grad

Odprtje fotografske razstave Iz skrinje spominov – Tunjice skozi objektiv

10.06.2015

 

Župan Marjan Šarec je popoldan v preddverju občinske stavbe odprl fotografsko razstavo Iz skrinje spominov – Tunjice skozi objektiv, ki so jo pripravili člani Društva Tun'ški glas. Izbrane motive iz krajevne dediščine je z besedo pospremila tudi predsednica Društva Tun'ški glas Milena Erbežnik Klanšek.

Lansko jesen se je v Tunjicah odvijalo praznovanje ob 20-letnici izhajanja glasila Tun'ški glas. Izid glasila je vsako leto pred božično-novoletnimi prazniki edinstven dogodek za krajanke in krajane, saj se med prebiranjem prispevkov sleherni krajan spominja dogodkov preteklega leta. Slavljenje obletnice, glasila, njegovega pozitivizma in kakovostne vsebine je bilo pospremljeno z razstavo starih predmetov, orodja, pohištva in fotografij.

Vse to je dalo praznovanju poseben čar in edinstveno priložnost za povezavo krajanov, ki so si z zanimanjem ogledali razstavljene predmete in ob njih obujali spomine na že minule čase, tistim mlajšim obiskovalcem pa so jih z opisovanjem skušali približati. Društvo se je tako odločilo vsaj deloma ponoviti lanskoletni enkratni dogodek in je delček razstave – fotografije, ki prikazujejo kraj skozi zgodovino – danes postavilo na ogled v stavbo Občine Kamnik.  

Zbrane ob odprtju je sprva nagovorila predsednica Društva Tun'ški glas Milena Erbežnik Klanšek in med drugim povedala: »Tunjičanke in Tunjičani, med njimi še posebej članstvo Društva Tun'ški glas, so veseli in počaščeni, da so lahko odprli fotografsko razstavo z naslovom Iz skrinje spominov – Tunjice skozi objektiv. Na ta način namreč nazorno odpirajo shrambo spominov, oživljajo prizore z navzočnostjo prednikov, obujajo spomine na vse bolj odmaknjeni čas in njegovo pomenljivo dediščino. Razstavljeno gradivo nas namreč hkrati seznanja tudi z znatnimi spremembami, vidnimi v posegih v naš življenjski prostor in - ne nazadnje –  odmikih, ki jih je med »nekdaj« in »zdaj« prinesla vsakovrstnim »modernizacijam« podvržena »sodobnost« družbenega, skupnostnega in osebnega bivanja. Zato toliko bolj znajo ceniti nazorna pričevanja, fotografije, ki segajo petdeset in več let nazaj. Večina fotografij na pričujoči razstavi je bila posnetih po 2. svetovni vojni, nekatere pa datirajo tudi pred njo. Fotografije prikazujejo življenje domačinov, krajanov Krajevne skupnosti Tunjice pri vsakodnevnih kmečkih opravilih, prostočasnih in športnih dejavnostih, šegah in navadah, ter ne nazadnje drugih dogodkih, povezanih z njihovim življenjem, ki ljudi združujejo in povezujejo. Večina kmečkih in drugih opravil ter dejavnosti se je namreč odvijala v skupnosti, znotraj družine, prijateljev, znancev ter sosedov. Medsebojno sodelovanje, pomoč in vzajemnost so bili tako prisotni na vsakem koraku, kar je ljudi zbliževalo, povezovalo in omogočalo bolj polno življenje. Danes pa se žal ti pristni stiki s skupnostjo izgubljajo. Ti spomini tako niso pomembni le za domačine, temveč za vse, ki cenijo našo kulturno dediščino, našo skupnost in družino. Ponujeno vam je bogato etnološko gradivo, ki priča ne le o načinu življenja, temveč tudi o gradnji kmečkih domačij, uporabi kmečkega orodja, oblačilni kulturi, ohranjanju šeg in navad, razvoju in uporabi prevoznih sredstev, načinu preživljanja prostega časa in še bi lahko naštevala. Poleg fotografij so razstavljene tudi vse številke glasila Tunški glas, ki letošnje leto obeležuje 20. obletnico, odkar je izšla prva številka. Prav tako praznujejo tudi 20 let od izida knjige Tunjice avtorja Toneta Palčiča, ki je bila pravzaprav uvertura v ohranjanje bogate zgodovine iz življenja tunjiških krajanov. Ta prizadevanja z izhajanjem krajevnega časopisa tečejo naprej - ne nazadnje jih potrjuje tudi pričujoča razstava.« Ob koncu se je zahvalila Romanu Hribarju, ki je pomagal pri postavitvi razstave, vsem, ki so zanjo prispevali fotografije, Miri Rifl, ki je posodila okvirje za fotografije ter Marinki Štupar in Tanji Zabavnik, ki sta pripravili okusno pogostitev.

Župan Marjan Šarec pa je pričujočo razstavo odprl z naslednjo mislijo: »Danes smo priča razstavi, ki nam prikazuje bogato zgodovino Tunjic in Tun'škega glasu. V teh letih se je nabralo toliko gradiva, truda vseh, ki so sodelovali pri nastajanju Tun'škega glasu, da je ta razstava resnično bogat arhiv in prikazuje dogodke, ki so prevevali Tunjice v preteklosti. Tunjice so bogate tako po svoji pokrajini kot tudi po ljudeh. Tunjice so kraj, ki živi in diha skupaj. Ta razstava je bogat dokument časa, povabite ljudi, da si jo ogledajo, kajti vredno je truda ustvarjalcev. Vsako leto je Tun'ški glas bogat zbornik. Če imamo na Kamniškem Kamniški zbornik, je Tun'ški glas zagotovo zbornik Tunjic. Vesel in ponosen sem, da je v naši občini tak kraj, kjer krajanke in krajani lepo delujejo skupaj in znajo ob različnih prireditvah ali pa ob čem drugem stopiti skupaj ter ceniti svojo dediščino. Tun'škemu glasu želim še na mnogo leta, tej razstavi pa čim več obiskovalcev. Čeprav kot vedno rečem, da je občinska stavba včasih žalostna, saj vanjo vstopajo ljudje z marsikatero težavo, pa naj tudi ta razstava malce razblini te težave in naj nam bo v veselje.«

Glasbeno govorico je dodal Tunjiški oktet, ki letos beleži 30-letnico delovanja, za vezno besedo je poskrbel Anže Slana.

Vljudno vabljeni k ogledu razstave, ki bo v preddverju, prvem in drugem nadstropju občinske stavbe na ogled do konca meseca avgusta.


<< Nazaj | Novice