Mali grad

Odprtje Medvedove ulice do konca tedna

13.05.2013

 

Župan Marjan Šarec je danes sklical sestanek glede Enosmerne ureditve na Medvedovi ulici, katerega so se udeležili predstavnik KS Center, pobudnik peticije Franci Sedmak, projektant Rok Lunar, Sinan Mihelčič iz skupine Štajn, Komisija za tehnično urejanje prometa, vzdrževalec občinskih cest Komunalno podjetje Kamnik, predstavnik Policijske postaje Kamnik in občinska uprava.

V uvodnem delu je projektant predstavil projekt »Ureditev prometa v ožjem delu mesta Kamnik« Varianta 8, št. 1444, avgust 2012, dopolnitev maj 2013, s spremembami z dne 13. 5. 2013. Omenjena rešitev spreminja prometno ureditev na Medvedovi ulici, od križišča s Tomšičevo ulico do Tunjiške ceste, in sicer se odpre za dvosmerni promet. Zaradi zagotavljanja prometne varnosti se bodo na tem odseku namestili dodatni ukrepi za umirjanje prometa (grbine), hitrost vozil pa se bo s postavitvijo prometne signalizacije »Cona 30 km/h« omejila na 30 km/h.

S strani predstavnika peticije Francija Sedmaka in predsednika KS Center Emila Grzinčiča je bila podana pobuda o zarisu dodatnega prehoda za pešce pri objektu Medvedova 16 in možnosti izboljšanja osvetlitve z javno razsvetljavo na celotnem odseku Medvedove ulice. 

Po končani razpravi je sledilo glasovanje Komisije za tehnično urejanje prometa, ki se je sestala na izredni seji zaradi spremembe prometne ureditve na Medvedovi ulici. Rezultat glasovanja je bil sprejet s štirimi glasovi za in enim vzdržanim glasom.

Komisija je po glasovanju predstavila rezultat glasovanja, zato je župan Marjan Šarec na podlagi sprejete odločitve komisije podpisal odločbo o spremembi prometne ureditve in postavitvi prometne signalizacije, s katero se promet na Medvedovi ulici, od križišča s Tomšičevo ulico do Tunjiške ceste odpre za dvosmerni promet.

Sledil je terenski ogled Komisije za tehnično urejanje prometa in projektanta, ki so predlog o zarisu dodatnega prehoda za pešce pri objektu Medvedova 16 potrdili, kar pomeni, da se bo na tem mestu lahko zarisal dodatni prehod za pešce.

Vzdrževalec del je z deli pričel takoj po podpisu odločbe, saj je glede na sprejet sklep na sestanku v petek, 10. maja 2013,  župan Marjan Šarec obljubil, da bo v roku enega tedna odprl promet na Medvedovi ulici, če bo Komisija potrdila spremembo, kar se je danes tudi dejansko zgodilo.

 

 


<< Nazaj | Novice