Mali grad

Odprtje II. faze prenovljene ceste Podgorje–Kamnik

20.03.2018

 

Odprtje II. faze prenovljene ceste Podgorje–KamnikŽupan Marjan Šarec je popoldan s simboličnim prerezom traku skupaj s predsednikom Krajevne skupnosti Podgorje Borisom Mikušem odprl II. fazo prenovljene ceste PodgorjeKamnik, obenem je bila v uporabo predan tehnično ustrezen in trajen dostop v Kulturni dom Podgorje. Dogodka pred Kulturnim domom sta se udeležila tudi podžupana Igor Žavbi in Matej Slapar, nekatere svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Kamnik, predstavniki Občine Kamnik ter predstavniki projektanta, izvajalcev del in nadzora. Novo pridobitev so pozdravile številne krajanke in krajani Krajevne skupnosti Podgorje.

V začetku meseca septembra 2017 je Občina Kamnik zaključila z gradbenimi deli »Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje–Kamnik, II. faza od tehničnih pregledov do Gostilne pri Slavki«. Dela v dolžini 850 metrov so obsegala menjavo voziščne konstrukcije, vgradnjo kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnjo tamponske plasti, vgradnjo kabelske kanalizacije, izdelavo drenažne kanalizacije, izgradnjo ponikovalnice, izvedbo ukrepa za umirjanje prometa, ureditev odvodnjavanja, izgradnjo pločnika v delu ukrepa za umirjanje prometa, vgradnjo nevezane nosilne asfaltne plasti, planiranje in humiziranje, postavitev javne razsvetljave in vgraditev zgornje obrabne plasti ter asfaltiranje bankin v širini 1 metra. Dodatno se je izvedla še vgradnja in priključek kabelske kanalizacije. Vrednost investicije z vključenim davkom na dodano vrednost je znašala 299.000 evrov.

Poleg zgoraj naštetih del pa so krajanke in krajani Krajevne skupnosti Podgorje želeli volišče v Kulturnem domu do jesenskih volitev 2017 opremiti tako, da bo dostopno za funkcionalno ovirane osebe. S skupnimi močmi so izdelali tehnično ustrezen in trajen dostop v Kulturni dom, tako za funkcionalno ovirane osebe kot tudi za mamice z vozički. Obenem so prenovili še zunanje stopnišče, ki je bilo v slabem stanju.

Predsednik Krajevne skupnosti Podgorje Boris Mikuš je v pozdravnem govoru današnjega odprtja poudaril, da je bilo opravljeno veliko delo in se zahvalil vsem, ki so prispevali k novim pridobitvam: »V marcu 2016 smo bili priča odprtju prenovljene I. faze lokalne ceste Podgorje–Kamnik. Takratni predsednik Krajevne skupnosti Podgorje Grega Cvirn je na slovesnosti v svojem govoru dejal, da ga veseli, da je za prenovo tako imenovane druge faze skoraj že vse nared. Lahko smo upravičeno ponosni, da so se naša prizadevanja in pričakovanja uresničila ter smo danes priča uradnemu odprtju druge faze prenovljene ceste. Cesta je pomembna pridobitev za krajane Podgorja in vse ostale prebivalce občine Kamnik, ki jo dnevno uporabljamo. V letošnjem letu pa je v planu tudi že tretja faza rekonstrukcije lokalne ceste. V letu 2017 smo na zahtevo Državne volilne komisije, s pomočjo prostovoljcev in donatorjev, zgradili tudi klančino pred vhodom v dom Krajevne skupnosti. Klančina omogoča ustrezen dostop funkcionalno oviranim osebam in staršem z vozički. V lanskem letu se je prenovil tudi 90-metrski del ceste skozi vas Podgorje. Vaška cesta je res v zelo slabem stanju zato upam, da bomo v prihodnje uspeli pridobiti soglasja vseh lastnikov zemljišč in uspešno nadaljevali tudi ta projekt. Še enkrat vsem najlepša hvala.«

Župan Marjan Šarec pa je z iskrenimi čestitkami krajankam in krajanom zbranim namenil naslednje misli: »Pozdravljeni na odprtju II. faze prenovljene ceste Podgorje–Kamnik. Težko je priti do obnove kakršnekoli ceste in zato smo lahko danes še toliko bolj veseli, da smo II. fazo prenove izpeljali. Tudi faznost je posledica tega, da finančna sredstva Občine Kamnik niso neomejena. A ne le za to območje, tudi za druge predele občine se zadeve urejajo po fazah, da so vsi kolikor toliko zadovoljni. Vprašanje pa je, če je to vedno pravi način. Ko bomo danes odpirali cesto in se bo bralo o tem tudi v medijih, se bodo prav gotovo pojavila vprašanja: »Zakaj pa pri nas ne?« Zadeve je potrebno urejati po pomembnosti. In ta cesta je prav gotovo pomembna, saj gre za glavno tranzitno cesto, ki je zelo obremenjena, in ne moremo si privoščiti, da bi bila kot taka neurejena. Vesel sem, da smo jo lansko poletje uspeli urediti. Vesel sem, da se krajanke in krajani ob takšnih priložnostih, kot je današanj, družite in verjamem, da se bo tudi v prihodnje izvedla še kakšna investicija, saj je to pomembno tudi za sam napredek lokalne skupnosti. Vsi si moramo namreč prizadevati za napredek, se ozirati naprej in ne nazaj. Ob tem pa smo lahko zadovoljni in veseli, da nam je skupaj nekaj uspelo. En sam človek ne more narediti nič, le skupaj nam lahko uspe. Kot je povedal predsednik Krajevne skupnosti Podgorje Boris Mikuš, tudi sam upam, da bodo lastniki zemljišč lokalne ceste skozi vas Podgorje prispevali soglasja in se bo tudi ta v prihodnje lahko uredila. Naj ob koncu le dodam, iskrene čestitke krajanke in krajani.«

Blagoslov II. faze ceste Podgorje–Kamnik in dostopa v Kulturni dom je opravil župnik Luka Demšar.

S kulturnimi točkami so dogajanje popestrili člani ansambla Viharnik in Nadja Baša, za preplet misli in beseda pa je poskrbela Tina Narat.


<< Nazaj | Novice