Mali grad

Odprtje II. faze pločnika Laze–Mali Hrib

11.05.2018

 

Odprtje II. faze pločnika Laze–Mali HribPopoldan je podžupan Matej Slapar v imenu Občine Kamnik skupaj s predsednikom Krajevne skupnosti Tuhinj Dejanom Bajdetom in poslancem Državnega zbora mag. Matejem Toninom s simboličnim prerezom traku odprl II. fazo pločnika LazeMali Hrib. Dogodka se je v imenu Občine Kamnik udeležil še pomočnik vodje oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
mag. Matjaž Srša skupaj s predstavniki projektanta, izvajalcev del in nadzora. Novo pridobitev pa so pozdravile številne krajanke in krajani Krajevne skupnosti Tuhinj.

V letu 2016 se je začelo urejati pločnik Laze–Mali Hrib, v I. fazi pa se je izvedlo 700 metrov pločnika, javna razsvetljava, varovalne ograje, odvodnjavanje ter vodotok. Na podlagi projekta in pridobljenega soglasja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo se je v mesecu maju 2017 začela gradnja semaforiziranega prehoda za pešce, katerega vrednost investicije je znašala 55.000 evrov. Jeseni 2017 pa se je nato izvedla II. faza pločnika v dolžini 240 metrov, ki je poleg pločnika zajemala še javno razsvetljavo, izdelavo meteorne kanalizacije, prehoda za pešce in podporni zid. Vrednost II. faze pločnika Laze–Mali Hrib je znašala 115.000 evrov. Izvajalec del je bilo Komunalno podjetje Ljubljana d. o. o., z  njimi pa so zaključili v zimskem času letošnjega leta, ko je bil izveden še tehnični pregled s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. V tem mesecu se bo pričela izvajati še zadnja, III. faza s tem pa bo celotni projekt izgradnje pločnika Laze–Mali Hrib, v dolžini 1.440 metrov, tudi zaključen.

Predsednik Krajevne skupnosti Tuhinj Dejan Bajde je ob odprtju skupaj s poslancem Državnega zbora mag. Matejem Toninom pozdravil vse zbrane. Podžupan Matej Slapar pa je v imenu Občine Kamnik iskreno čestital krajankam in krajanom za novo pridobitev z željo, da bi se varno sprehajali ob eni najbolj prometnih cest v občini Kamnik: »Smo pred odprtjem druge od treh faz izgradnje pločnika v Lazah. Pridobitve, v skupni vrednosti blizu pol milijona evrov, ne bi bilo brez sosedov, brez lastnikov zemljišč in brez zelo delavnega gradbenega odbora, ki je aktivno sodeloval s pristojnimi občinskimi službami. Predvsem pa je ne bi bilo brez posameznikov, ki so od vsega začetka, pred 11 leti, opozarjali in si prizadevali za realizacijo pločnika med Kavsarjem in Kulturnim domom. Pot bo sedaj bolj varna za vse udeležence v prometu.«

Blagoslov nove pridobitve Krajevne skupnosti Tuhinj je opravil župnik Nikolaj Štolcer.


<< Nazaj | Novice