Mali grad

Odprtje Dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju

12.03.2012

 

Opoldan je župan Marjan Šarec skupaj s podžupanom Damjanom Hribarjem, sekretarko na Direktoratu za socialne zadeve Marjeto Ferlan Istinič in predstavnico Centra za socialno delo Kamnik Majo Gradišek v prostorih železniške postaja Kamnik – Mesto uradno odprl vrata Dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju - Štacjon.

 

Center za socialno delo Kamnik je v letu 2011 Občini Kamnik predstavil projekt Dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju. Na podlagi izkazanega zanimanja so si predstavniki Občine Kamnik in CSD Kamnik skupaj ogledali tovrsten dnevni center, ki že petnajst let deluje v Občini Koper. Projekt je bil predstavljen tudi občinam Komenda, Mengeš in Domžale.

 

Občina Kamnik je za izvedbo programa CSD Kamnik ponudila prostore na železniški postaji Kamnik – Mesto in poskrbela za ustrezno ureditev prostorov. Konec leta 2011 pa tudi zagotovila sredstva za delovanje Dnevnega centra (materialni stroški, stroški zaposlenih, znesek za izvajanje aktivnosti idr.), in sicer znesek v višini 80.000,00 evrov.

S 3. januarjem 2012 so odprli vrata Dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju, sprejeli prve uporabnike in ga poimenovali Štacjon.

 

Zbrane na odprtju je najprej pozdravila predstavnica CSD Kamnik Maja Gradišek, ki je izrazila željo, da bi Dnevni center Štacjon postal postanek za vse ljudi, ki so se zaradi svoje bolezni ali bolezni svojih bližnjih znašli v stiski in hkrati prostor za strokovno pomoč, druženje ali pot k novim življenjskim dogodivščinam in izkušnjam.

Vodja Dnevnega centra Štacjon Maja Drole je v svojem govoru izpostavila kreativne delavnice, prosto časovne dejavnosti, rekreacijo, preko katerih uporabnikom Centra omogočijo druženje z ljudmi, ki imajo podobne težave kot oni sami, zagotovijo jim prostor za pogovor, pomoč pri pridobivanju novih informacij, skratka vse in še več kar je potrebno pri premagovanju stigme in lažjem vključevanju v ožje in širše socialno okolje.

 

Predstavnica Direktorata za socialne zadeve sekretarka Marjeta Ferlan Istinič je poudarila, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve že vrsto let v okviru programov socialnega varstva podpira razvoj programov na področju duševnega varstva, in sicer prek izvajanja rednih javnih razpisov. Programe sofinancirajo že štirinajst let, v zadnjih letih pa veliko pozornosti namenijo tudi zaposlovanju ustreznih strokovnjakov in širitvi mreže programov po celotni Sloveniji.

Župan Marjan Šarec se je zahvalil vsem vpletenim v projektu Štacjon, ki so kljub nasprotovanju nekaterih posameznikov pozitivno zrli k končnemu cilju in v korist uporabnikom. Poudaril je, da je delovanje Centra pomembno za razvijanje socialnih veščin uporabnikov, njihovo vključevanje v občini Kamnik ter podpora in pomoč svojcem oseb s težavami v duševnem razvoju. Zaželel jim uspešno delovanje ter izrazil upanje, da bodo še naprej uspešno sodelovali.

 

Sledil je simbolični prerez traku in uradno odprtje vrat Dnevnega centra Štacjon.

Še nekaj besed o samem Štacjonu

V Dnevnem centru sta zaposleni delavki Maja Drole in Brigita Artiček, s pomočjo strokovnih delavcev CSD Kamnik, uporabnikom, ki imajo težave v duševnem zdravju pa nudita pomoč pri kakovostnem preživljanju časa, razvijanju njihovih sposobnosti in okrepitvi njihovih življenjskih zmožnosti.

 

Uporabnikom v dnevnem centru pomagata pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialne mreže ter pri njihovem vključevanju v okolje; usmerjata jih kje lahko pridobijo informacije, ki jih potrebujejo v vsakdanjem življenju z različnih področij (banka, upravna enota, sodišče, …). Prav tako, pa uporabnikom omogočata in jih spodbujata k vključevanju v aktivnosti, ki se odvijajo v širši skupnosti, npr. prireditve na prostem, obisk kina, gledaliških predstav in drugih prireditev.

 

Trenutno je v Dnevnem centru vključenih sedem uporabnikov, ki prihajajo v Dnevni center redno vsak dan, dva uporabnika pa prihajata občasno. Vtisi uporabnikov in zaposlenih v Centru so zelo spodbudni, saj je uporabnikom nudena pomoč in podpora v vsakdanjih situacijah in ne le v uradnih postopkih CSD Kamnik. Uporabniki radi prihajajo v dnevni center in so tudi aktivno sodelovali pri izbiri imena Štacjon.

Dnevni center je možno obiskovati vsak dan od ponedeljka do petka, od 8. do 15. ure ali  le posamezne dneve


<< Nazaj | Novice