Mali grad

Odprta je prenovljena lekarna javnega zavoda Mestne lekarne

04.11.2013

 

Župan Marjan Šarec je skupaj z direktorjem javnega zavoda Mestne lekarnemag.farm. Dionizijem Petričem v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik odprl prenovljeno Lekarno Novi trg.

Lekarna Novi trg je bila odprta leta 1992 v velikosti 112 kvadratnih metrov. Iz leta v leto se je promet povečeval in dosegel skoraj četrtino celotnega prometa zavoda. Obstoječi prostori so postali občutno premajhni in zaradi tega dejstva, so se v javnem zavodu Mestne lekarne odločili za prizidek k omenjeni lekarni. S tem so pridobili dodatnih 80 kvadratnih metrov površine.

Kot je povedal direktor javnega zavoda Mestne lekarnemag.farm. Dionizij Petrič bo odslej lekarna delovala na približno 190 kvadratih. »Priprave na gradnjo so se začele v prvih mesecih leta 2011 s pridobivanjem soglasij in pripravo ustrezne dokumentacije. Septembra 2012 je bila podpisana pogodba o ustanovitvi stavbne pravice med Občino Kamnik, Zdravstvenim domom dr. Julija Polca Kamnik in javnim zavodom Mestne lekarne. V oktobru 2012 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, v prvih mesecih leta 2013 pa izveden javni razpis za izvedbo gradbeno obrtniških del. Z gradbenimi deli se je pričelo v juniju 2013, zaključilo pa konec septembra 2013. V tem času je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Vrednost celotne investicije je znašala 421.000 evrov, in sicer gradbeni del 305.000 evrov, oprema pa 116.000 evrov. Investicija je bila v celoti realizirana z lastnimi sredstvi javnega zavoda Mestne lekarne. V času gradnje je bila Lekarna Novi trg zaprta, in sicer od 20. julija do 31. oktobra 2013« je potek celotne adaptacije opisal direktor Petrič in se vsem vpletenim zahvalil za sodelovanje in potrpežljivost pri prenovi.

Zbrane pred prenovljeno Lekarno Novi trg in simboličnim razrezom traku pa je pozdravil tudi župan Marjan Šarec, ki je izpostavil dobro sodelovanje med zavodom Mestne lekarne in Občino Kamnik. »Občina Kamnik je kot soustanoviteljica trdno zavezana podpirati ta zavod, saj posluje dobro in deluje v smeri skrbi za občanke in občane. Spoštovani direktor iskreno vam čestital ob tej novi pridobitvi. Verjamem, da bomo vsi veseli, ko bomo prišli v prenovljeno lekarno med prijazno osebje, ki nam bo znalo svetovati, ki ve, kaj nam ponuditi, da bomo čimprej zdravi. Še bolj pa bomo zdravi, če bomo med seboj sodelovali, se znali pogovarjati in znali v bodoče zavod Mestne lekarne ohranjati takšen kot je.«


<< Nazaj | Novice