Mali grad

Odobren projekt "Promocija turističnega območja Srca Slovenije"

12.05.2011

 

Agencija za turizem in podjetništvo Kamnik je danes s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko prejela sklep, da se odobri projekt "Promocija turističnega območja Srca Slovenije". Gre za operacijo, ki jo jo Agencija v sodelovanju z občinami Domžale, Dol pri Ljubljani, Mengeš, Trzin, Lukovica, Litija in Kamnik prijavila na Javni poziv za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "razvoj regij" operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010 - 2012.

V okviru operacije bomo izdelali celosten spletni portal Srca Slovenije, nove turistične produkte na podlagi katerih bomo izoblikovali nove turistične programe, organizirali izobraževanja (strokovne delavnice za turistične ponudnike, nove turistične vodnike), izdelali celosten koncept spominkov, turistična gradiva, izdelali destinacijski časopis in izvedli več promocijskih aktivnosti.

Celotna vrednost projekta je 328.852 evrov. Služba vlada RS za loklano samoupravo in regionalno politiko bo projekt sofinancirala v višini 85 odstotkov (240.834 evrov); preostali delež bodo financirale občine, ki so se vključile v operacijo.

Projekt predstavlja izredno priložnost za razvoj turizma na tem območju, dodaten izziv in spodbudo za nadaljnje delo, obenem pa tudi potrditev dosedanjih prizadevanj.


<< Nazaj | Novice