Mali grad

Odgovor civilni iniciativi staršev

08.03.2010

 


Spoštovani!

V nadaljevanju Vam posredujem odgovor z namenom lažjega razumevanja »ozadja« preteklega in sedanjega načrtovanja kapacitet na področju predšolske vzgoje.

Osnova za načrtovanje novih kapacitet na področju predšolske vzgoje je število zavrnjenih otrok za šolsko leto 2009/2010 in s tem povezan Zakon o vrtcih, ki določa, da je lokalna skupnost dolžna zagotavljati pogoje za vključevanje otrok v programe predšolskega varstva v okviru javne službe, ter, da je v primeru, ko v javnem vrtcu ni dovolj prostih mest, starši pa izrazijo interes za vključitev otrok, dolžna začeti postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest. Otroci, ki jim ni bilo mogoče zagotoviti vzgoje in varstva v vrtcih v Občini Kamnik, so otroci prvega starostnega obdobja. Iz tega naslova smo in še vedno intenzivno pripravljamo ukrepe na področju otroškega varstva, med katere sodi tudi « vrtec Šmarca«.

Da bi zadostili Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter v terminsko najkrajšem možnem času zagotovili prosta mesta, smo se po predhodnih študijah možnosti vključitve otrok, terminsko hitri gradbeni investiciji, kjer bi lastnik objekta v celoti pokril gradbeno investicijo, občina pa opremo, odločili pristopiti k realizaciji projekta vrtca Šmarca, ki bi bil dodatna enota VVZ Antona Medveda.

Na podlagi izdelane idejne zasnove, ocene tržne vrednosti ter ocene primerne najemnine s strani sodno zapriseženega cenilca in dogovora z lastnikom objekta za dolgoročni najem, višini najemnine in samim terminskim planom del na objektu (dokončanje del april 2010), smo pristopili k izdelavi vse potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti objekta. Z realizacijo tega projekta bi lahko vključili do 107 otrok že aprila meseca 2010. Istočasno smo preverjali tudi ostale lokacije kot so prizidek k OŠ Marija Vera (4 oddelčni vrtec), kjer se zadeva prometno ni rešila in prizidek 5 oddelčnega vrtca k OŠ 27 julij, za katerega že imamo narejeno arhitekturno idejno zasnovo, na podlagi katere smo že izvedli predhodno povpraševanje za izvajalce del – nizko energetski objekt.

Žal se je na lokaciji v Šmarci sodelovanje zapletlo. Enostranska prekinitev pooblastila projektantki, izrazito nekonstruktivna komunikacija med lastnikom in Občino je na žalost pripeljala do zaustavitve projekta.

Kar zadeva postopkov na lokaciji; prizidek 5 oddelčnega vrtca k OŠ 27. julij v Kamniku, sporočamo, da je arhitekturni projekt za izgradnjo vrtca že izdelan in obravnava vse posege, ki so potrebni za izgradnjo vrtca in služi kot podlaga za izvedbo projektov PGD in PZI, ki so v fazi izdelave. Prav tako je na podlagi idejne rešitve s strani VVZ Antona Medveda narejena simulacija, koliko oz. katere skupine otrok bi vključili v to novo enoto vrtca (govorimo o dodatnih kapacitetah za 80 otrok). Vezano na ukrepe za povečanje kapacitet, bomo gradivo obravnavali tudi seji OS v sredo, dne 10.03.2010; gradivo, ki ga bomo predstavili na seji, vam bom posredovala najkasneje v ponedeljek, 08.03.2010.

Koncesijski vrtec: v jesenskem času (september ali oktober 2010) naj bi svoja vrata odprl 10 oddelčni koncesijski vrtec na Perovem; vsa potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je že vložena na UE Kamnik, prav tako bomo v marcu mesecu objavili razpis za dodelitev koncesije.

Vsi, ki delamo in vlagamo svojo energijo na tem področju, se zelo dobro zavedamo situacije in verjemite, da nam ni vseeno. Če govorim v svojem imenu, lahko iz prve roke povem, da zelo dobro vem, kaj pomeni biti brez otroškega varstva. Sem mamica treh otrok (ene osnovnošolke in dveh malčkov).

Razumemo vašo jezo, gnev, ki je povezana s problemom, ki je za nas starše ter normalno življenje in ustvarjanje, izrednega pomena. Zato verjemite, da resnično vlagamo vse napore, da zagotovimo dodatne kapacitete na področju predšolske vzgoje.

Z željo, da zagotovimo v jesenskem času prosta mesta na področju predšolske vzgoje in tudi v prihodnje z razumevanjem z vaše strani , Vas lepo pozdravljam.

 

Liljana Juhart Mastikosa

Podsekretar – vodja oddelka<< Nazaj | Novice