Mali grad

Od ponedeljka, 25. februarja, razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja-PREKLICANO

14.03.2019

 

Od ponedeljka, 25. februarja, razglašena velika požarna ogroženost naravnega okoljaOd ponedeljka, 25. februarja, razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja-PREKLICANO

Občanke in občane obveščamo, da je velika požarna ogroženost naravnega okolja, ki je bila razglašena od ponedeljka, 25. februarja 2019, PREKLICANA. Še vedno pa velja glede kurjenja na prostem upoštevati napotke in navodila Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.


Od ponedeljka, 25. februarja, razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki velja od ponedeljka 25. februarja 2019, in sicer na celotnem območju države. Razglas velja za območja brez snežne odeje.

Od dne razglasitve velike požarne ogroženosti dalje je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Požar v naravi

Že nedolžna iskra lahko v naravi hitro zaneti požar velikih razsežnosti. Na to vplivajo predvsem vrsta vegetacije, hitrost in smer vetra, razgibanost terena in temperatura ter vlažnost zraka. Če so izpolnjeni določeni pogoji, se požar lahko širi zelo hitro (s hitrostjo več kot 100 km/h). Pri gorenju organskih snovi se sproščajo visoke temperature in škodljivi plini, ki onesnažujejo ozračje. Na pogorišču se zaradi uničenja zgornje plasti zemlje lahko spremeni vegetacija, poveča se erozija. Ogrožene so tudi številne živalske vrste.

Vzroki za nastanek požarov v naravi

Najpogostejši vzroki za nastanek požara v naravi so

Večino požarov v naravi povzroči človek zaradi malomarnosti in nevednosti.

Pravila kurjenja v naravi

Če kurimo v naravi, mora biti kurišče urejeno, zavarovano in nadzorovano ves čas kurjenja. Urejeno kurišče je obdano z negorljivim materialom (npr. s kamni), okolica (vsaj v razdalji enega metra od zunanjega roba kurišča) pa mora biti očiščena vseh gorljivih snovi. Poskrbimo, da je v bližini kurišča voda, gasilnik ali drugo priročno orodje za gašenje (npr. lopata, pesek, zemlja ipd.). Ob vetrovnem vremenu se nevarnost za nastanek požara močno poveča, zato takrat ne smemo začeti kuriti oziroma moramo kurjenje takoj prekiniti. Požiganje v gozdovih, na drugih gozdnih zemljiščih in na območjih v oddaljenosti do 100 metrov od gozda in drugih gozdnih zemljišč ni dovoljeno!

Ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, je v naravnem okolju prepovedano kuriti, prižigati kresove in ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete in naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.

Kako ravnamo, da ne bi prišlo do požara v naravi

Kaj storimo, ko v naravi zagori

Ostanemo mirni. Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi (voda, zemlja, pesek, lopata, grablje, odeja ipd.).

Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno.

O požaru takoj obvestimo Center za obveščanje oziroma gasilce na številko 112 in povemo:

Pričakamo gasilce in jih usmerimo h kraju nesreče.

Predpis, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju je Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju

Ukrepi varstva pred požarom v naravnem okolju

Ukrepi varstva pred požarom v naravnem okolju ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti naravnega okolja

Dodatne informacije

Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje


<< Nazaj | Novice