Mali grad

Od 1. do 7. novembra obeležujemo Teden solidarnosti Rdečega križa Slovenije

30.10.2016

 

Od 1. do 7. novembra obeležujemo Teden solidarnosti Rdečega križa SlovenijeKot vsako leto bo 1. do 7. novembra potekal Teden solidarnosti Rdečega križa Slovenije, ki izhaja iz potrebe po družbeni solidarnosti. Ta pa zajema vse prizadete na najbolj ustrezen način. V tem tednu so na podlagi Zakona o Rdečem križu Slovenije (Ur.l. RS, št. 7/93, 79/2010) na vseh poslovnih enotah Pošte Slovenije v prodaji doplačilne znamke (1.800.000), na vseh železniških in avtobusnih postajah pa doplačilne nalepke za vozovnice v javnem potniškem prometu (25.000). 

Sredstva, zbrana s prodajo doplačilnih znamk in vozovnic v Tednu solidarnosti, se stekajo v Sklad solidarnosti Rdečega križa Slovenije in so namenjena pomoči ljudem ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega oziroma takojšnji pomoči posameznikom in družinam ob manjših nesrečah (požari, poplave, plazovi, ...). Tako se solidarnost udejanja kot vezni člen in izpolnjuje zavezo vsakega posameznika, da nekaj prispeva družbi. Nakup doplačilnih znamk in nalepk za vozovnice je sicer obvezen, vrednost znamke in doplačilne vozovnice pa na podlagi 28. člena Zakona o RKS in sklepa Vlade RS (štev.: 42600-1/2016/5 z dne 14. 4. 2016) za leto 2016 znaša 0,17 EUR.

Tako zbrana sredstva Rdeči križ Slovenije porabi strogo namensko. Za pravilnost postopkov in razdelitev sredstev skrbijo Komisija Sklada solidarnosti, Nadzorni odbor Rdečega križa Slovenije, Upravni odbor Rdečega križa Slovenije in Glavni odbor Rdečega križa Slovenije.

V skladu s pravilnikom se 30 odstotkov sredstev uporablja za enkratne finančne pomoči ob nesrečah manjšega obsega (lokalna raven). 70 odstotkov sredstev pa za zagotavljanje pomoči ob nesrečah večjega obsega (nacionalna raven).

V Tednu solidarnosti 2015 je Rdeči križ Slovenije s prodajo doplačilnih znamk in vozovnic zbral 276.037,58 evrov, za zagotavljanje nujno potrebne pomoči pa je iz tega sklada namenil 91.811,88 evrov za pomoč ob manjših nesrečah v Sloveniji kot so požari, zemeljski plazovi ipd., pomoč prebivalcem Makedonije, ki so utrpeli posledice poplav, za pomoč prebivalcem Nepala, ki jih je prizadel potres in za humanitarno pomoč migrantom v Sloveniji.

Letos v Sloveniji ni bilo večjih naravnih nesreč, je pa Rdeči križ Slovenije priskočil na pomoč prizadetim ob poplavah z neurjem v Makedoniji in ob manjših nesrečah v Sloveniji kot so požari, zemeljski plazovi ipd.. Za zagotavljanje nujno potrebne pomoči ob navedenih primerih je namenili 44.002,45 evrov.

Vsa neporabljena sredstva ostajajo v Skladu solidarnosti Rdečega križa Slovenije za pomoč ljudem ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega oziroma takojšnji pomoči posameznikom in družinam ob manjših nesrečah (požari, poplave, plazovi, ...), ki so povsem nepredvidljive. V Tednu solidarnosti Rdečega križa Slovenije prav vsak, fizična ali pravna oseba, dobi priložnost, da z nakupom doplačilnimh znamk in nalepk za vozovnice prispeva za boljšo pripravljenost na nesreče.

Besedilo in fotografija: Rdeči križ Slovenije


<< Nazaj | Novice