Mali grad

Ocenjevanje škode po poplavah v občini Kamnik

07.11.2012

 

Komisije za ocenjevanje škode so včeraj, v torek, 6. 11. 2012, pričele z delom na terenu, pri čemer sodelujejo različni strokovnjaki, geomehaniki, gradbeni inženirji, gozdarski inženirji.

Po prvih ocenah komisij je največ škode nastalo na vodotokih, cestah in plazovih. Po zagotovilih vzdrževalca javnih vodovodov in kanalizacij na tej infrastrukturi ni večjih težav, vodni viri javnih vodovodov so bili pregledani, zato v občini Kamnik  trenutno ni težav s pitno vodo. Uporabnike vaških vodov opozarjamo na previdnost ter pregled stanja, saj niso del javnega vodovodnega omrežja občine.

Na občinskih cestah je predvsem v višje ležečih predelih nastalo več poškodb na makadamskih cestiščih, zato so nujna intervencijska dela že stekla, saj je potrebno zagotavljati prevoznost cest.

Zapora na občinskih cestah so naslednje:

DELNE ZAPORE

POPOLNE ZAPORE

Stanje plazov v Občini Kamnik je za enkrat stabilno, saj se je v času med 1. in 5. 11. 2012 sprožilo več 10 plazov, ki pa ne ogrožajo stanovanjskih objektov, v večini primerov gre za ogrožanje komunalne infrastrukture (ceste, vodovodi, kanalizacije). Evakuacija oseb zaradi groženj plazenja zemljine oziroma plazov ni bilo potrebna.

Plazovi so sprožili na območjih Klemenčevo, Zakal, Kamniška Bistrica, Tunjice, Hrib pri Kamniku, Poreber, Stolnik, Špitalič, Hruševka - Ravne. Komisije že izvajajo oglede teh plazov.

Po prvih okvirnih ocenah štaba Civilne zaščite naj bi v občini Kamnik groba ocena škode znašala 1,5 milijona evrov, največ škode je zagotovo nastalo na vodotokih.  Poudariti je potrebno, da bo natančnejša škoda lahko določena šele po končanem ogledu komisij.

Vsem občankam in občanom sporočamo, da so razmere v občini Kamnik stabilne, interventne sanacije se izvajajo, komisije za ocenjevanje škode so na terenu.

Glede na povečano nevarnost plazov, Civilna zaščita občane in občanske opozarja, da spremljajo razmere, ter v primeru plazenja zemljine najprej poskrbijo za lastno varnost, ter o tem obvestijo 112 ali štab Civilne zaščite na telefonsko številko 01 8318 194 oziroma GSM 041 601 362.

Vse občane in občanke pozivamo, da prijave o poškodbah podajo na štab Civilne zaščite na telefonsko številko 01 8318 194 oziroma GSM 041 601 362.

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je posredovala sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 4. 11. in 5. 11. 2012.


<< Nazaj | Novice