Mali grad

Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 v občini Kamnik

14.02.2014

 

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije za ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 Občina Kamnik zbira prijave za nastalo škodo na:

INFORMACIJE V ZVEZI Z OCENJEVANJEM ŠKODE V OBČINI KAMNIK

Prosimo, da prijave posredujete na elektronski naslov: cz.kamnik@kks-kamnik.si. Za vse dodatne informacije lahko kontaktirate gospo Brigito Vavpetič na GSM: 041/601-362.

Obrazec za prijavo škode

Škoda zaradi posledic naravnih nesreč se prične ocenjevati na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje pod pogoji, določenimi z zakonom.

Zadnji rok za prijavo škode v občni Kamnik je ponedeljek, 10. marec 2014.

Škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove. Obrazci, ki jih je izpolnila komisija Zavoda za gozdove morajo imeti podpise članov Zavoda in žig Zavoda. Škodo občine vnesejo v aplikacijo AJDA.

Kontakt:
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
KE Kamnik
Tunjiška c. 21, 1240 Kamnik
tel.: 01 83-91-946
e-pošta : ke.kamnik@zgs.si

Škodo na kulturni dediščini ocenjujejo komisije Zavoda za kulturno dediščino. Izpolnjeni obrazci morajo imeti podpise članov Zavoda in žig Zavoda. Škodo vnesejo občine v aplikacijo AJDA.

Škodo na vodotokih ocenjuje Agencija RS za okolje, ki obrazce vnese v aplikacijo AJDA. Izpolnjeni obrazci morajo imeti podpise članov komisij in žig pristojnega podizvajalca.

Škodo v gospodarstvu ocenjuje Ministrstvo za gospodarstvo (MG podatke o gospodarskih organizacijah na območju občine priskrbijo lokalne skupnosti). Oškodovanci (gospodarske družbe, podjetniki, zavodi in zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji) popisano škodo na zalogah materiala, opremi in strojih, nedokončani proizvodnji, trgovskem blagu, izpadu prihodkov... posredujejo MG. Le-ta ocenjeno škodo odda Upravi RS za zaščito in reševanje. Izpolnjeni obrazci morajo imeti podpise članov komisij MG in podpis in žig oškodovanca.

POMEMBNO

Poškodovanost se ugotavlja s primerjavo stanja poškodovane stvari tik pred nesrečo in stanja po nesreči. Pri tem se upošteva tudi življenjsko dobo ter možnosti in vpliv lastne sposobnosti obnavljanja poškodovane stvari.

Vsaka škoda mora biti dokazana z ustreznimi listinami, ki jih preskrbi in predloži oškodovanec, izpolni pa komisija za oceno škode ali pooblaščeni cenilec.

Komisija za oceno škode ali cenilec morata s podpisom potrditi cenitev škode, zapisnik o ogledu oziroma podatke, na podlagi katerih se bo škoda ocenila. Oškodovanec s podpisom potrdi, da je bil seznanjen s cenitvijo škode, zapisnikom o ogledu oziroma podatki na podlagi katerih se bo škoda ocenila.<< Nazaj | Novice