Mali grad

Obveznost javne objave pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

17.10.2011

 

Združenje občin Slovenije je na pristojne naslovilo vprašanje, kdaj za občine nastane obveznost javne objave pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest po 3. odstavku 8. člena Zakonu o volilni in referendumski kampanji. ZVRK določa rok 60 dni pred glasovanjem na volitvah. To pa letos zaradi krajših rokov ni mogoče. Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo, kako ravnati, ki si ga v celoti lahko ogledate tukaj.

Glede na situacijo v Sloveniji in ob upoštevanju predpostavke, da bo kot dan razpisa predčasnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, določen 21. oktober 2011, ob doslednem upoštevanju določb ZVRK-a ni mogoče pravočasno sprejeti in objaviti pogojev za plakatiranje. Med 21. oktobrom kot morebitnim dnevom razpisa volitev in 4. decembrom kot napovedanim dnevom predčasnih volitev oziroma dnevom glasovanja, je namreč le 44 oziroma 45 dni. Kljub temu pa občine ne smejo javno objaviti pogojev preden predsednik republike z odlokom formalno ne razpiše dan razpisa volitev in dan glasovanja. Občine sicer lahko vse potrebno pripravijo že prej, vendar pa pogoje lahko objavijo šele po izdaji odloka oziroma po formalni določitvi dneva glasovanja.

Ob tem so iz Ministrstva za javno upravo, iz Službe za nevladne organizacije dodali še, da javni objavi pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest, ki jo določa 8. člen ZVRK, zadosti objava na spletni strani lokalne skupnosti ter na njeni oglasni deski in ni treba, da se pogoji objavijo v dnevnem časopisju.


<< Nazaj | Novice